Medlemsbetingelser

Brandarmies Koncept

Tak fordi du vælger Brandarmies. Læs omhyggeligt følgende medlemsbetingelser, inden du bruger dette websted for at sikre at Brandarmies er noget for dig. Brandarmies markedsplads er dannet af dets Brands- og Branders medlemmer. Vi er en platform, der matcher og hjælper Brands og Branders med at kommunikere for at skabe kampagner på sociale medier. Brand: Er du en virksomhed der ønsker at oprette en promovering på vores platform? Ønsker du at se nærmere på vores influencers (Branders)? Vil du opbygge din egen promoverende hær af engagerede følgere? Brander: Er du en aktiv person på de sociale medier, kreativ, positiv, seriøs, vedholdende og entusiatisk omkring de ting, du engagerer dig i? Hvis du opfylder disse kriterier, er du det medlem, vi leder efter i Brandarmies!

Brandarmies Oversigt

Følgende medlemsbetingelser og generelle vilkår (i det følgende benævnt "medlemsbetingelser") er beskrevet sammen med fortrolighedspolitikken, den juridiske meddelelse og cookiepolitikken, kravene til at bruge vores websted der er tilgængeligt via domænet: www.brandarmies.com (herefter "websted" ") eller gennem dets applikation (herefter" Brandarmies App "). Medlemskabsbetingelserne opstiller betingelserne for adgang til de websteder, tjenester og applikationer, der tilbydes brugerne. Hvis du er delvist eller helt uenig med vilkårene og betingelserne, bør du ikke installere eller bruge tjenesten. I denne forstand accepterer du ved at bruge BRANDARMIES' tjenester at være bundet af disse betingelser samt af alle de ændringer, som Brandarmies ensidigt indfører i dem, alene ved at fortsætte med at bruge de nævnte tjenester, og du erklærer:

 1. Du har læst og forstået medlemskabsbetingelserne.
 2. Du påtager dig alle de forpligtelser og det ansvar, der afspejles i disse medlemsbetingelser.
 3. Du er over 18 år og har juridisk forståelse.

Hvis Brandarmies bemærker at der er et mindreårigt medlem, vil medlemsprofilen automatisk blive fjernet. I så fald skal medlemmet bevise, at de er over 18 år.

Vi informerer dig om, at Brandarmies er dannet af Brandarmies som Brandarmies ApS, Brandarmies S.L. og WouBiz Holding ApS. Brandarmies er ansvarlig for ledelsen af Brandarmies websted og Brandarmies App. Ligeledes er ledelsen af medlemmerne, og kommunikationen med alle medlemmer fra alle lande, foretaget på Brandarmies-webstedet eller Brandarmies-appen. Under alle omstændigheder vil Brandarmies eller dets partnere være ansvarlige for enhver beslutning truffet af et Brandarmies medlem mod Brandarmies.

Disse betingelser gælder fra den 1. September 2021. Brandarmies kan til enhver tid opdatere, ændre eller trække disse betingelser tilbage, uden forudgående varsel til sit medlem, og uden at være ansvarlige over for medlemmerne for en sådan handling. Når vilkårene træder i kraft, skal brugerne acceptere betingelserne for at fortsætte med at bruge de tjenester, der tilbydes af Brandarmies. Medlemmerne skal også holdes ajour i forhold til medlemsbetingelserne.

 • 1. Tjenesteudbyder

  Ejeren og tjenesteudbyderen er BRANDARMIES APS (herefter "Brandarmies"), beliggende på Finsensvej 80 A, stuen, 2000, Frederiksberg (Denmark) med det følgende CVR-nummer: 40635310.

 • 2. Registrering

  Brugen af de tjenester, der tilbydes af Brandarmies, kræver forudgående registrering af dets medlemmer. Medlemmerne skal vælge indstillingen "Opret", der vises på hjemmesiden. Under registreringsprocessen skal de potentielle medlemmer inkludere deres identifikationsoplysninger, som varierer afhængigt af om medlemmet er en juridisk person eller en juridisk enhed. Under alle omstændigheder skal alle potentielle medlemmer acceptere disse medlemsbetingelser for at blive registreret på Brandarmies.

  De grundlæggende medlemsoplysninger, der er inkluderet i profilen, vil være synlige for resten af medlemmerne gennem deres brugerprofil på Brandarmies.com. Hvert medlem vil have sin egen brugerprofil, adgangskode og administratorkonto for at få adgang til sin personlige konto. Medlemmet skal altid beskytte sin profil og adgangskode. Enhver skade, der måtte opstå som følge af skødesløshed, afsløring eller tab, skal personlig påtages af medlemmet. Medlemmet er altid ansvarligt for brugen og adgangen til deres profil. Ved registrering skal medlemmet give nøjagtige og opdaterede oplysninger. Blandt andre oplysninger skal medlemmet angive sine personlige oplysninger, kontaktoplysninger og interesser, samt inkludere links til sit sociale netværk for at sikre den korrekte levering af tjenester fra Brandarmies.

  Registrering på hjemmesiden indebærer behandling af medlemsdata der udføres af Brandarmies, som er dataansvarlig. Hvis du vil have mere information om, hvordan Brandarmies behandler dine data, kan du læse vores fortrolighedspolitik

 • 3. Brugsregler

  Medlemmer accepterer at overholde medlemsbetingelserne og opføre sig i overensstemmelse med lov, offentlig orden og god etik. På den måde forpligter medlemmer sig til at gøre passende brug af Brandarmies hjemmesiden eller appen, og undgå enhver form for ulovlig eller kriminel aktivitet eller enhver anden aktivitet, der strider mod enhver gældende lovbestemmelse. Som eksempel og ikke eksklusivt forpligter medlemmet sig til følgende:

  • Overhold altid medlemsbetingelserne. Hvis medlemmet er utilfreds med ledelsen udført af Brandarmies eller med den behandling Brandarmies giver, skal medlemmet stoppe med at bruge de tjenester, der tilbydes af Brandarmies.
  • Kom ikke med stødende kommentarer, såsom racistiske, fremmedhadske, undskyldninger, pornografiske eller kommentarer om menneskerettigheder mod andre medlemmer eller Brandarmies,
  • Undlad at offentliggøre, uploade, distribuere eller formidle upassende, vanærende, krænkende, uanstændigt eller ulovligt indhold, navne, materiale eller information, såsom: eksplicit eller implicit pornografisk indhold gennem Brandarmies.
  • Offentliggør eller indtast ikke oplysninger, der involverer videregivelse eller overtrædelse af kommunikationshemmeligheder, eller som er i strid med databeskyttelsesforordningen.
  • Opret ikke falske profiler.
  • Undlad at formidle eller overføre information eller indhold fra tredjeparter, uanset det anvendte medie.
  • Upload ikke indhold, der kan betragtes som ulovlig eller illoyal reklame.
  • Upload ikke fotografier eller oplysninger om mindreårige eller noget andet indhold relateret til mindreårige, uden udtrykkeligt samtykke fra Brandarmies.
  • Præsenter ikke falskt eller vildledende, tvetydigt eller unøjagtigt indhold til kommunikationsmodtagere.
  • Opret ikke en falsk identitet med det formål at vildlede andre.
  • Overtræd ikke nogen gældende love eller regler.
  • Brug ikke Brandarmies til illoyal konkurrence eller kommercielle formål
  • Medlemmet forpligter sig til ikke at afkræve eller kræve noget ansvar fra Brandarmies for skader, der kan være forårsaget af ovenstående adfærd, såvel som enhver anden afledt adfærd. Derudover erklærer medlemmet at holde Brandarmies skadesløse for ethvert juridisk ansvar der opstår som følge af ethvert medlems pligtbrud i forhold til disse vilkår og betingelser. Endvidere forbeholder Brandarmies sig retten til at kræve erstatning mod sine medlemmer.

  Medlemmet forpligter sig til ikke at gøre krav på nogen form for ansvar fra Brandarmies for de skader, der måtte blive forårsaget af ovennævnte adfærd, samt enhver anden tilsvarende skade. Ved at acceptere disse betingelser erklærer medlemmet at holde Brandarmies fri for enhver form for juridisk ansvar på grund af medlemmets misligholdelse af sine forpligtelser i forhold til disse vilkår og betingelser. Brandarmies forbeholder sig ret til at kræve den relevante erstatning og kompensation, der svarer hertil, af sine medlemmer.

 • 4. Medlem Brand og Brander

  Brandarmies sørger for em platform, hvor Brand- og Brander medlemmer kan forhandle og handle. Brandarmies er under ingen omstændigheder del af de aftaler, der er forhandlet og underskrevet af medlemmerne (Brand og Brander). Desuden er Brandarmies ikke juridisk bundet af de aftaler medlemmerne har opnået gennem Brandarmies netværket. Derfor forpligter parterne sig til at holde Brandarmies skadesløse og fritage Brandarmies for ethvert juridisk ansvar på grund af overtrædelser, der opstår som følge af aftalen mellem parterne.

  Brandmedlemmet er ansvarligt for de produkter, kuponer og rabatter der tilbydes på platformen og for ethvert krav fra Branders i forbindelse med spørgsmål eller hændelser, der opstår som følge af udførelsen af aftalen mellem parterne.

  På den anden side skal enhver Brander, der er interesseret i at købe, være opmærksom på at en kupon eller rabat der tilbydes af Brandet, kan betragtes som en afgiftspligtig person, der deltager i hvert lands skatteregler. Parterne forpligter sig derfor til at holde Brandarmies skadesløs og fritage Brandarmies for enhver form for juridisk ansvar på grund af brud på aftalen mellem parterne, eller brud, der rammer en af parterne på grund af manglende overholdelse af deres egne forpligtelser, især på skatte-, arbejds- eller afgiftsområdet.

 • 5. Brandarmies Ansvarsfraskrivelse

  Brandarmies ejer ikke de produkter og tjenester der tilbydes via platformen. Brandarmies fungerer altid som mellemmand ved at tilbyde parterne et kontaktnetværk, uden at gennemgå eller validere de produkter eller tjenester, der tilbydes af medlemmer via hjemmesiden.

  Med henblik herpå, er Brandarmies ikke ansvarlig direkte, indirekte eller alternativt for erstatningskrav af nogen art, som parterne anmoder om, hverken i forbindelse med de tjenester, der tilbydes af Brandarmies eller for handlinger eller adfærd fra dets medlemmer. Brandarmies er heller ikke juridisk ansvarlige for kriminalitet eller manglende validitet af det tilbudte indhold eller tjenester. Uanset ovenstående handlinger er Brandarmies ikke ansvarlig for skader som følge af:

  • Deres administration med hensyn til Brandarmies.com kommunikation eller relation mellem medlemmer, eller mod Brandarmies generalt.
  • Tab af Brandarmies medlemsstatus
  • Indholdet af medlemsprofiler eller kommunikation fra medlemmer.
  • Medlemmernes adfærd, herunder ulovlige handlinger eller adfærd som kan forårsage skade på andre medlemmer, eller på Brandarmies generelt.
  • Systemnedbrud, materielle tab, tidsadgang til indholdet, administration af Brandarmies tjenester eller andre relaterede omstændigheder. Under ingen omstændigheder vil disse forhold skabe en ret til kompensation på vegne af medlemmerne af Brandarmies.
 • 6. Udelukkelse af brugere

  Brandarmies forbeholder sig ensidigt retten til at forhindre registrering af medlemmer, samt at slette profilen for ethvert medlem uden advarsel og uden behov for begrundelse, hvis medlemmer ikke overholder disse betingelser.

  Sletning af profilen vil resultere i tab af profilen, såvel som tab af tilknyttede køb og betalinger foretaget under profilen. Under ingen omstændigheder genererer sletningen af profilen en ret til erstatning af skader til fordel for medlemmet.

  På baggrund af Brandarmies vurdering kan man, grundet de givne omstændigheder i sagen, vælge om man vil slette medlemmets profil eller sortliste medlemmet.

 • 7. Brand information

  Medlemmer med en brandprofil accepterer det aktuelle abonnement i overensstemmelse med handelsbetingelser. Brandprofiler forpligter sig til ikke at kontakte, oprette eller køre kampagner med Brander profiler uden for Brandarmies platformen. De medlemmer der ikke overholder denne forpligtelse, vil automatisk blive udvist fra Brandarmies netværket, og deres Brandarmies rettigheder og fordele som medlem frataget. Derudover kan Brandarmies oprette sagsanlæg mod dette medlem. Brandarmies kan desuden, udstede en faktura, der beskriver de udestående beløb for kampagner, der er oprettet uden for Brandarmies, når Brand og Brander har været i kontakt via hjemmesiden eller Brandarmies appen.

 • 8. Brander information

  Medlemmer med en branderprofil skal registrere sig som nye brugere og skal udfylde de felter der anmodes om på webstedet, såsom:

  • Branders e-mail-adresse
  • Kontaktoplysninger
  • Det gældende skatteidentifikationsdokument (ID, CPR eller pas)
  • Fødselsdato
  • Mobil telefonnummer
  • Medlemsinteresser

  Brandermedlemmer vil være i stand til at se deres personlige data på Brandarmies platformen via fanen "Admin / Medlemsskabsdata" og kan opdatere eller rette i dem, hvis det er nødvendigt.

  Et hvert medlem kan afmelde sig på Brandarmies webstedet ved at vælge "Slet mine data". Medlemmer kan konsultere de data, der behandles af Brandarmies, indtil medlemmet afmeldes. Branderprofiler slettes automatisk, når de afmelder deres profil, mens Brands ikke slettes helt, før deres data og oplysninger ikke længere er nødvendige. Under alle omstændigheder slettes sikkerhedskopier hver femte dag, mens profiler, der ikke er relateret til Brandarmies, slettes hver aften. Du kan finde yderligere oplysninger om Brandarmies databehandling i fortrolighedspolitikken, der er inkluderet på vores hjemmeside.

  For yderligere information eller spørgsmål, kan medlemmer kontakte Brandarmies kundeservice ved at trykke på knappen "Kontakt os" på platformen eller via e-mail-adressen: support@brandarmies.com (Danmark)

  Brandarmies vil altid forsøge at opnå en minimal responstid og er forpligtet til at tilbyde sine medlemmer en seriøs, individuel og personlig behandling gennem hver besked.

  Generelt overføres oplysningerne fra Branders ikke til andre medlemmer eller tredjeparter, medmindre medlemmet accepterer at dele indhold på deres Brandarmies-profil, eller grundet juridisk forpligtelse. Under alle omstændigheder vil Brandarmies anmode om udtrykkelig tilladelse fra de pågældende Branders, så medlemmerne til enhver tid frit kan tilbagekalde et sådant samtykke.

  For mere information om behandling af Branderdata, der udføres af Brandarmies, bedes du læse afsnittet om fortrolighedspolitik på https://www.brandarmies.com/policies/privacy.

 • 9. Brandarmies kommunikation med sine medlemmer (Brand eller Branders)

  Kommunikation mellem medlemmer finder altid sted gennem medlemmets profil, via interne beskeder på platformen eller via ved oprettelsens angivne kontaktmulighedder, beskrevet i punkt 8 af medlemsbetingelserne. Hvis medlemmer ikke er i stand til at kontakte hinanden, kan Brandarmies hjælpe med at kontakte medlemmet på anden vis. Kommunikationen mellem Brandarmies og dets medlemmer kan gøres via platformen, sociale medier, mobil telefonnummer eller WhatsApp, hvis disse er tastet ind ved oprettelse. Det er derfor dit ansvar at verificere at den data der gives er korrekt, samt informere os såfremt der opstår ændringer heri.

  Promoveringer offentliggjort på platformen kan bruges eller offentliggøres af Brandarmies.com, så de kan ses af andre medlemmer i Brandarmies samfundet.

  • 9.1 Valideringspolitik

   Det er en prioritet for Brandarmies at undgå eksistensen af falske profiler. Af samme årsag vil valideringen af de registrerede profiler blive undersøgt af Brandarmies for at sikre dette formål.

   Hvis der er en mistanke, kan Brandarmies kontakte medlemmet for at validere dets autenticitet, Brandarmies kan også direkte bestemme karantæne for profilen (sortliste) på et skønsmæssigt grundlag, uden begrundelse eller forudgående varsel.

   Brandarmies kan, efter eget skøn, beslutte den mest hensigtsmæssige måde at bevise profilens identitet på. Brandarmies kan anmode medlemmet om at indsende specifik dokumentation for at bekræfte dets identitet. Medlemmet skal sende sådan dokumentation inden for en rimelig tidsfrist ellers sletter Brandarmies profilen uden advarsel til medlemmet. I så fald kan medlemmet ikke kræve erstatning eller kompensation fra Brandarmies eller nogen af dets partnere. Hvis Brandarmies diskret vælger at sortliste medlemmets profil, deaktiveres den og vil ikke længere være automatisk synlig for resten af Brandarmies medlemmerne

 • 10. Kommunikation mellem Brandarmies medlemmer (Brand og Brander)

  • 10.1

   Oversigt over profilindhold og kommunikation mellem medlemmer

   Interaktionen og kommunikationen mellem Brandarmies medlemmer kan udføres igennem Branders egen profil, eller gennem direkte kommunikation med andre medlemmer, der er i stand til at dele information indeholdt i profilen, såsom tekster eller billeder af Brander. Under alle omstændigheder er det forbudt at dele vildledende, falske eller tredjepartsoplysninger. Med henblik herpå forbeholder Brandarmies sig retten til at nægte registrering af medlemmer, når profilens oplysninger ikke er sandfærdige.

   Interaktion eller kommunikation mellem medlemmerne skal foregå i overensstemmelse med sund fornuft og god etik. Til dette formål skal medlemmer overveje følgende forpligtelser:

   • Indholdet, de sender, må ikke indeholde seksuelt, pornografisk, erotisk, fetishistisk indhold eller være relateret til venskab eller virksomhedstjenester.
   • Det er ikke tilladt at sende stødende, diskriminerende, voldeligt eller ulovligt indhold til andre medlemmer eller tredjeparter.
   • Udgivet indhold må ikke indeholde nogen form for reklame, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af Brandarmies.
   • Det er forbudt at dele information eller indhold, der vedrører mindreårige.
   • Det er ikke tilladt at vise annoncer med beskrivelser eller indhold, der ikke passer eller svarer til virkeligheden.
   • Indhold, der deles af medlemmer, må ikke være i strid med gældende love om intellektuel ejendom eller indeholder oplysninger om tredjeparter.
   • Under alle omstændigheder beder Brandarmies vores medlemmer om at handle i overensstemmelse med sund fornuft og god etik i forhold til deres interaktion og kommunikation, for at sikre en god sameksistens i Brandarmies regi.

   Når det udtrykkeligt er godkendt af medlemmet, får Brandarmies fuld adgang til medlemmets profil og kan ændre deres: profil, kampagner mm. Med det formål at hjælpe dem med at optimere deres profil eller promoveringer.

  • 10.2 Brandarmies Etiske Regler

   Tilsvarende beder vi vores medlemmer om at rapportere andre medlemmers adfærd, der er i strid med Brandarmies Etiske Regler, såsom:

   • Falske medlemsprofiler
   • Stødende, voldelige, diskriminerende eller fornærmende adfærd mod andre medlemmer
   • Adfærd, der er åbenlyst i strid med reglerne for sameksistens udtrykt i disse forhold.
   • Tilfælde af manglende overholdelse af etiske regler kan Brandarmies handle efter eget skøn og beslutte uden forudgående begrundelse, automatisk at slette profiloplysningerne, sortliste medlemmet eller slette medlemmets profil. Under alle omstændigheder, kan Brandarmies gøre den kompetente myndighed opmærksom på medlemmernes adfærd, hvis medlemmets adfærd er upassende eller ulovlig,
  • 10.3 Brandarmies regler for sameksistens

   Brandarmies ønsker at fremme god etik og sikre en fredelig sameksistens i vores fælledsskab. Af denne grund beder vi vores Brands og Branders om at læse følgende regler:

   • Alle medlemmer skal respekteres og have ret til at udtrykke sig frit, ved at handle i god tro med andre medlemmer.
   • Alle medlemmer er ens, uanset nationalitet, køn, religion eller politiske holdninger, blandt andre aspekter.
   • Enhver form for holdning bør fremsættes i en venlig og respektfuld tone over for andre. Respekter andre, og du vil blive gensidigt respekteret.
  • 10.4 Accept og aftale mellem Brand og Brander

   Når parterne (Brand og Brander) når til enighed og forpligter sig til at udføre tjenesten, er kontraktbetingelserne juridisk bindende for begge parter. Hver af parterne skal overholde deres respektive juridiske, kontraktmæssige, skattemæssige eller andre forpligtelser, mens de holder Brandarmies og dets partnere helt skadesløse for ethvert ansvar. Vi anbefaler at vores medlemmer læser retningslinerne før de skaber eller deltager i en kampagne/promovering. Brandarmies er under ingen omstændigheder bundet af eller ansvarlig for de betingelser, der er aftalt og indgået mellem medlemsbrandet og Brander i forbindelse med reklameaftalen eller allianceaftalen, navnlig i forhold til de økonomiske eller skattemæssige forpligtelser i aftalerne mellem parterne.

 • 11. Intellektuel ejendom og industriel ejendomsret.

  Alle intellektuelle- og industrielle ejendomsrettigheder i forbindelse med de værker, indhold eller tjenester, der tilbydes på webstedet eller i Brandarmies appen, tilhører den retmæssige ejer WouBiz Aps eller alle dennes partnere.

  Følgende elementer falder inden for denne kategori, som eksempler men ikke eksklusivt for: tekster, grafik, logoer, billeder, digitale downloads, databaser, dataindsamling, software, ikoner og teknologier, audiovisuelt og lydindhold, webstedsdesign og kildekode, blandt andre. Ligeledes er det udtrykkeligt forbudt for medlemmer eller tredjeparter at bruge varemærkerne "Brandarmies", "brandarmies.com", "WouBiz Aps" og "SoMeSociety", samt andre mærker inkluderet på hjemmesiden, der måtte være beskyttet som intellektuel ejendom eller industri.

  Kopiering, reproduktion eller distribution, helt eller delvist af indholdet på hjemmesiden eller Brandarmies appen, uanset support eller tekniske midler, uden skriftlig tilladelse fra WouBiz Aps, eller dennes partnere, er udtrykkeligt forbudt.

  Medlemmet forpligter sig til at respektere de intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, der ejes af Brandarmies Aps, og erklærer, at han / hun er eksklusive ejere af det indhold, som han/hun deler eller inkorporerer på webstedet eller i Brandarmies appen, der kan være beskyttet af intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder.

  Medlemmet må kun bruge Brandarmies platformen til strengt privat eller personligt brug, hvilket forbyder enhver anden brug uden udtrykkelig tilladelse fra Brandarmies.

  Ligeledes giver medlemmet ved den blotte brug af platformen en gratis "licens" til Brandarmies til det indhold eller de publikationer, som det deler, herunder billeder, navne og links, samt retten til offentlig kommunikation, reproduktion og distribution, i alle de former for udnyttelse, der eksisterer i gyldighedsperioden for licensens genstand for overdragelse til Brandarmies España SL og andre selskaber i koncernen.

  Ved at indsende, offentliggøre eller vise indhold via sine sociale netværk giver Brander os, præcis som det er tilfældet med det sociale netværk, hvor indholdet er blevet genereret, en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, royaltyfri licens (med ret til at give underlicens) til at bruge, kopiere, reproducere, bearbejde, tilpasse, ændre, offentliggøre, transmittere, vise og distribuere sådant indhold i alle mulige medier eller distributionsmetoder (nu kendte eller senere udviklede). Denne licens giver os tilladelse til at gøre dit indhold på sociale medier tilgængeligt for resten af verden og til at give andre mulighed for at gøre det samme.

  De opslag, der offentliggøres på platformen, samt publikationer af enhver art eller oplysninger i forbindelse med de nævnte publikationer, kan anvendes eller offentliggøres af Brandarmies på dets websted eller i dets applikation, således at de kan ses af andre medlemmer af Brandarmies-fællesskabet, i kraft af overførsel af samme til de platforme og sociale netværk, hvor de er offentliggjort, i henhold til de aftaler om overdragelse af intellektuel ejendomsret, der er indgået med de nævnte platforme, og kun med henblik på reklame, statistik og information, uden at Brandarmies foretager nogen form for ændring eller computermanipulation, og med den begrænsning, som det sociale netværk, der selv er modtager af disse intellektuelle ejendomsrettigheder, har pålagt dem. Læs venligst politikken for overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder for de platforme, der accepteres i Brandarmies (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter og andre, der kan tiltræde i fremtiden), på det tidspunkt, hvor du konfigurerer eller registrerer din profil i disse.

 • 12 Mægling

  Brandarmies er en platform, der fungerer som en simpel mellemmand mellem Brand og Brander. Under ingen omstændigheder ejer Brandarmies de produkter, rabatter eller tjenester, der tilbydes Branders og er ikke en del af den transaktion, der udføres af parterne. På samme måde kan hverken Brandarmies eller nogen af dets partner validere produkterne, rabatterne eller tjenesterne, så Brandarmies ikke er ansvarlig direkte, indirekte eller alternativt for nogen tvist eller konflikt mellem parterne.

  Generelt vil instruktionerne vedrørende service, brug af produkterne eller rabatterne under alle omstændigheder være en transaktion mellem Brand og Brander, og under ingen omstændigheder vil Brandarmies eller nogen af dets partnere, fungere som en part, repræsentant eller formidler mellem transaktionerne af produkter eller tjenester udført mellem Brand og Brander.

 • 13 Ejerskab

  WouBiz Holding ApS er ejer af Brandarmies ApS, Brandarmies España S.L. og SoMeSociety ApS.