Juridisk notits

 • 1. Formål

  Denne juridiske meddelelse regulerer brugen af webstedet www.brandarmies.com, der ejes af Brandarmies Danmark (herefter EJEREN AF WEBSTEDET). Gennemgang af hjemmesiden for EJEREN AF WEBSTEDET tilskriver BRUGEREN af det samme websted og indebærer dets fulde og uforbeholdne accept af hver enkelt af de betingelser der er offentliggjort i denne juridiske meddelelse, idet der advares om, at de nævnte betingelser kan ændres uden forudgående meddelelse fra EJEREN AF WEBSTEDET, i hvilket tilfælde det vil blive offentliggjort og underrettet hurtigst muligt.

  Det tilrådes derfor at læse indholdet omhyggeligt, hvis du ønsker at få adgang til og gøre brug af de oplysninger og tjenester, der tilbydes fra dette websted.

  Brugeren forpligter sig til at gøre korrekt brug af webstedet i overensstemmelse med love, god tro, offentlig orden og trafik på webstedet. Brugeren er juridisk forpligtet til at respektere denne juridiske meddelelse samt medlemsbetingelserne. Brugeren kan ikke holde EJEREN AF WEBSIDET ansvarlig for ethvert krav, bøde, straf eller sanktioner, der kan håndhæves på grund af overtrædelse af de tidligere anførte regler.

  EJEREN AF WEBSTEDET kan beslutte ensidigt at sortliste medlemmer, hvis de ikke overholder disse vilkår. EJEREN AF WEBSTEDET kan til enhver tid nægte eller trække adgang til hjemmesiden og dets anvendelse tilbage. Enhver anden brug end den autoriserede er udtrykkeligt forbudt. EJEREN AF WEBSTEDET forbeholder sig ret til at kræve erstatning.

 • 2. Identifikation

  • Navnet på tjenesteudbyderen er: BRANDARMIES
  • Adressen hvor udbyderen er lokaliseret: Finsensvej 80A, DK-2000 Frederiksberg
  • Tjenesteudbyderen har det følgende CVR-nummer: 40635130
 • 3. Kontaktinformation

  For at kontakte Brandarmies:

  Alle meddelelser og anden kommunikation mellem brugere og EJEREN AF WEBSTEDET betragtes som effektive, til alle formål, når de foretages gennem de kontaktinformationer som beskrevet ovenfor.

 • 4. BETINGELSER FOR ADGANG OG BRUG

  Webstedet og dets tjenester er gratis. EJEREN AF WEBSTEDET kan dog betinge brugen af nogle af de tjenester, der tilbydes på dets websted, forud for udfyldelse af den tilsvarende formular.

  Brugeren garanterer ægtheden og rettidigheden af alle data, der kommunikeres til EJEREN AF WEBSTEDET og er eneansvarlig for falske eller unøjagtige udsagn.

  Brugeren forpligter sig udtrykkeligt til at gøre passende brug af indholdet og tjenesterne, der tilhører EJEREN AF WEBSTEDET. Derudover forpligter ethvert medlem sig til ikke at bruge indhold eller tjenester til blandt andet de følgende formål:

  • Formidle kriminel, voldelig, pornografisk, racistisk, xenofobisk, stødende, undskyldning for terrorisme eller andet indhold der generelt er i strid med lov eller offentlig orden.
  • Indføre computervirus i netværket eller udføre handlinger, der er i stand til at ændre, ødelægge, afbryde eller generere fejl eller beskadige elektroniske dokumenter, data eller fysiske og logiske systemer til EJEREN AF WEBSTEDET eller tredjeparter; samt hindre andre brugeres adgang til webstedet og dets tjenester ved at forbruge enorme computerressourcer, hvorigennem EJEREN AF WEBSTEDET leverer sine tjenester.
  • Forsøg på at få adgang til e-mail konti fra andre brugere eller begrænsede områder af computersystemerne hos EJEREN AF WEBSTEDET eller tredjeparter og, hvor det er relevant, udtrække information.
  • Krænker intellektuelle eller industrielle ejendomsrettigheder samt krænkelse af fortroligheden af oplysninger fra EJEREN AF WEBSIDET eller tredjeparter.
  • Udgiver dig for at være en anden bruger.
  • Gengive, kopiere, distribuere, stille til rådighed for, eller enhver anden form for offentlig kommunikation, transformere eller ændre indholdet, medmindre det er godkendt af ejeren af de tilsvarende rettigheder eller lovligt tilladt.
  • Indsamle data til reklameformål og at sætte kommunikation og reklame af enhver slags til salg eller andre kommercielle formål uden din forudgående anmodning eller samtykke.

  Alt indhold på hjemmesiden, såsom tekster, fotografier, grafik, billeder, ikoner, teknologi og software såvel som dets grafiske design og kildekoder, udgør et værk, der ejes af EJEREN AF WEBSTEDET uden at nogle af udnyttelsesrettigheder der forstås kan overføres af brugeren ud over hvad der er strengt nødvendigt for korrekt brug af hjemmesiden.

  Kort sagt kan brugere, der har adgang til dette websted, se indholdet og lave, hvor det er relevant, autoriserede private kopier, forudsat at de gengivne elementer ikke efterfølgende overføres til en tredjepart, og heller ikke bliver installeret på servere, der er forbundet til netværk, og heller ikke er underlagt nogen form for udnyttelse.

  Ligeledes tilhører alle varemærker, handelsnavne eller karakteristiske tegn af enhver slags der vises på webstedet, EJEREN AF WEBSTEDET, uden at det forstås, at brugen eller adgangen hertil giver brugeren ret til dem.

  Distribution, ændring, overførsel eller offentlig kommunikation af indholdet samt enhver anden handling, der ikke udtrykkeligt er godkendt af ejeren af udnyttelsesrettighederne, er forbudt.

  Oprettelsen af et hyperlink indebærer under ingen omstændigheder eksistensen af en relation mellem EJEREN AF WEBSTEDET og ejeren af det websted, hvor det er etableret, eller accept af og godkendelse af EJEREN AF WEBSTEDET af dets indhold eller tjenester.

  Desuden er EJEREN AF WEBSTEDET ikke ansvarlig for den brug, som hver bruger tillægger til det materiale, der stilles til rådighed på dette websted, eller for de handlinger, der foretages på baggrund heraf.

  • 4.1. UDELUKKELSE AF GARANTIER OG ANSVAR VED ADGANG OG BRUG

   Indholdet på dette websted er af generel karakter og har et rent informativt formål uden fuldt ud at garantere adgang til hele indholdet eller dets fuldstændighed, korrekthed, gyldighed eller aktualitet, samt dets egnethed eller anvendelighed til et bestemt formål.

   Endvidere udelukker EJEREN AF WEBSTEDET, til den fulde ende af den juridiske orden, ethvert ansvar for skader af enhver slags som følge af:

   • Nægtelse af adgang til hjemmesiden eller manglen på rigtighed, nøjagtighed, fuldstændighed og / eller aktualitet af indholdet, såvel som eksistensen af mangler ved alle former for indhold transmitteret, formidlet, lagret, gjort tilgængeligt via hjemmesiden eller via de tilbudte tjenester.
   • Tilstedeværelsen af vira eller andre elementer i indholdet, der kan forårsage ændringer i computersystemer, elektroniske dokumenter eller brugerdata.
   • Manglende overholdelse af love, god tro, offentlig orden, trafikanvendelse og denne juridiske meddelelse på grund af forkert brug af webstedet. Især og som et eksempel er EJEREN AF WEBSTEDET ikke ansvarlig for handlinger fra tredjeparter, der krænker intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, forretningshemmeligheder, ære, personlig og familiemæssig fortrolighed og selvbillede, samt regler om illoyal konkurrence og ulovlig reklame.

   Desuden afviser EJEREN AF WEBSTEDET ethvert ansvar for de oplysninger, der er uden for dette websted og ikke administreres direkte af vores webmaster. Funktionen af de links, der vises på dette websted, er udelukkende at informere brugeren om eksistensen af andre kilder, der er i stand til at uddybe det indhold, der tilbydes på dette websted. Desuden kan EJEREN AF WEBSTEDET ikke garantere eller er ansvarlig for driften eller tilgængeligheden af de linkede sider; det foreslår heller ikke, inviterer eller anbefaler at besøge dem, så er derfor ikke ansvarlig for det opnåede resultat. EJEREN AF WEBSTEDET er heller ikke ansvarlig for oprettelse for hyperlinks af tredjeparter.

  • 4.2. Procedure i tilfælde af udførelse af aktiviteter af ulovlig karakter

   Hvis en bruger eller en tredjepart finder, at der er fakta eller omstændigheder, der afslører den ulovlige karakter af brugen af indhold og / eller udførelsen af en aktivitet på webstedet, der er inkluderet eller tilgængelige via hjemmesiden, er man forpligtet til at sende en underretning til EJEREN AF WEBSTEDET der identificerer sig korrekt og specificerer de påståede overtrædelser.

  • 4.3. Publikationer

   De administrative oplysninger, der er tilgængelige på webstedet, erstatter ikke den lovlige reklame for love, forskrifter, planer, generelle bestemmelser og handlinger, der formelt skal offentliggøres til de offentlige myndigheders officielle aviser, som udgør det eneste instrument, der attesterer deres ægthed og indhold. Oplysningerne tilgængelige på dette websted skal forstås som en ikke-formålsguide for juridisk gyldighed.

 • 5. GÆLDENDE LOV

  De nuværende betingelser fortolkes af gældende dansk lovgivning. Det anvendte sprog er dansk.