Fortrolighedspolitik

Hos Brandarmies er vi interesseret i fortrolighed og transparens for vores medlemmer og brugere. Nedenfor angiver vi i detaljer behandlingen af personoplysninger, som vi udfører, samt alle de oplysninger, der er relateret dertil.

Behandling af platformens brugerdata som kunde (Brand)

Grundlæggende oplysninger om databeskyttelse

Ansvarlige: BRANDARMIES

Formål: Til at administrere abonnementet på Brand tjenester og levering af kontrakterede tjenester.

Legitimering:

Kontraktudførelse.

Den Ansvarliges Legitime interesse.

Modtagere:

Dataoverdragelser er planlagt til: Skatteforvaltning, Finansielle institutioner.

Rettigheder: Du har ret til at få adgang til, rette og slette data, samt øvrige rettigheder der er angivet i de tilknyttede oplysninger. Du kan udøve dine rettigheder ved at sende en e-mail til support@brandarmies.com.

Oprindelse: Den Ansvarlige part selv, under registreringsprocessen.

Komplet information om databeskyttelse for databehandling af mærker

 • 1. Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine data?

  • 1.1 BRANDARMIES
  • 1.2 Finsensvej 80 A, stueetage, 2000, Frederiksberg (Danmark)
  • 1.3 Firma nr.: 40635310
  • 1.4 support@brandarmies.com
 • 2. Til hvilket formål behandler vi dine personoplysninger?

  Brandarmies behandler de oplysninger der er givet til os af registrerede, med henblik på at udføre skatte-, regnskabs- og administrationsadministration af de tjenester, der leveres til Brand medlemmerne og til professionelle kontaktoplysninger. Hvis du ikke oplyser dine personlige data, vil vi ikke være i stand til at overholde funktionerne beskrevet ovenfor.

  Der træffes ingen automatiserede beslutninger baseret på de angivne data, men informationen vil blive integreret i et algoritmisk system, der hjælper med at forbinde Branders med de Brands af interesse, så medlemmerne, når de har accepteret de generelle brugsbetingelser, vil være i stand til at få det optimale ud af platformens funktionalitet.

 • 3. Hvor længe opbevarer vi dine data?

  Dataene opbevares, så længe det registrerede medlem ikke anmoder om sletning og/eller, hvor det er relevant og i det antal år, der er nødvendige for at overholde de juridiske forpligtelser.

 • 4. Hvad er legitimiteten for behandlingen af dine data?

  Vi angiver det juridiske grundlag for behandlingen af dine data:

  • Udførelse af en kontrakt: Udføre den administrative, regnskabsmæssige og skattemæssige forvaltning af de kontrakterede tjenester. (GDPR artikel 6.1.b).
  • Den Interesserede parts egen legitime interesse: Administration af professionelle kontaktoplysninger. (GDPR art. 6.1.f).
 • 5. Til hvilke modtagere kommunikeres dine data?

  Dataene kommunikeres til følgende modtagere:

  • Skatteforvaltningen, for at overholde juridiske forpligtelser (lovkrav).
  • Finansielle institutioner, til at foretage de tilsvarende betalinger (kontraktmæssigt krav).
  • Ingen data overføres til andre tredjeparter undtagen ved juridisk forpligtelse, men dataene deles dog i et system med medansvar, med moderselskaberne og Brandarmies partnere for at overholde den funktionalitet, som brugeren forventer.
 • 6. Dataoverførsler til tredjelande

  Overførsel af data til lande inden for Den Europæiske Union, specifikt Brandarmies partnere, samt applikationsserverne, er planlagt. Dog overføres dine personoplysninger ikke til tredjelande uden for GDPR's anvendelsesområde.

 • 7. Hvad er dine rettigheder, når du giver dine data til os?

  Enhver har ret til at få bekræftet, om Brandarmies behandler personoplysninger om dem.

  Registrerede har ret til at få adgang til deres personoplysninger, opdatere samt anmode om berigtigelse af unøjagtige data eller, hvor det er relevant, anmode om sletning, når oplysningerne blandt andet ikke længere er nødvendige til de formål, der blev indsamlet. Du har også ret til at overføre dine data.

  Under visse omstændigheder kan registrerede anmode om begrænsning af behandlingen af deres data, i hvilket tilfælde vi kun opbevarer dem til udøvelse eller forsvar imod krav.

  Under visse omstændigheder, og af årsager relateret til deres særlige situation, kan registrerede gøre indsigelse mod behandlingen af deres data. I dette tilfælde vil Brandarmies stoppe behandlingen af dataene med undtagelse af overordnede legitime årsager eller udøvelse eller forsvar mod mulige krav. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte følgende e-mail: support@brandarmies.com.

  Når der kommunikeres kommercielt, hvor den Ansvarliges Legitime interesse bruges som juridisk grundlag, kan den registrerede gøre indsigelse mod behandlingen af hans/hendes data til dette formål.

  Hvis du har givet dit samtykke til et specifikt formål, har du ret til at trække tilladelsen tilbage når som helst, uden at påvirke lovligheden af behandlingen baseret på samtykket inden tilbagetrækningen. Hvis du føler, at dine rettigheder vedrørende beskyttelse af dine personlige data er blevet krænket, især hvor du ikke har opnået tilfredshed med udøvelsen af dine rettigheder, kan du indgive en klage til Datatilsynet via følgende link: www.datatilsynet.dk

 • 8. Hvordan har vi fået dine data?

  De personoplysninger, vi behandler i Brandarmies, kommer fra den registrerede selv.

 • 9. Ejerskab

  WouBiz Holding ApS er ejer af Brandarmies ApS, Brandarmies España S.L. og SoMeSociety ApS.