Denne ældre type browser understøttes ikke af BrandarmiesBlandt understøttet browsere findes:Og vi understøtter nyeste browser version fra flere andre producenter af browsere

Kontakt Support


Hvis du har feedback eller nogle spørgsmål til Brandarmies er du meget velkommen til at kontakte os.


Navn er for kort
Invalid emailaddresse
Indhold er for kort

Tusind tak! Vi er glade for din henvendelse.

Lad os tage en snak

Indtast dine oplysninger her, så vi kan kontakte dig


Navn er for kort
Invalid emailaddresse
Firmanavn er for kort
Telefonnummer er for kort

Tusind tak! Vi kontakter dig hurtigst muligt.


Medlemskab oprettes

Vent venligst!Opret


Opret dig/jer her og kom i gang på Brandarmies allerede i dag.


Efter oprettelse modtages en e-mail med et bekræftelseslink, som du bedes aktivere indenfor 24 timer.


Efter oprettelse modtages en e-mail med et bekræftelseslink, som du bedes aktivere indenfor 24 timer.


  E-mailadressen er ikke valid{{registerfailedtxt}}

Medlemsvilkår

1.0 Generelt om WouBiz og brandarmies.com

2.0 Sikkerhed på brandarmies.com

3.0 Cookies

4.0 Betingelser for oprettelse som bruger

5.0 Sletning af bruger eller profil, karantæne (blacklisting)

6.0 Deling af oplysninger i forhold til brandarmies.com (Administrator)

7.0 Kommunikation mellem bruger og brandarmies / WouBiz

8.0 Deling af oplysninger i forhold til andre medlemmer

9.0 Etisk regelsæt

10.0 Ophavsret

11.0 Lovvalg og værneting

11.0 Om betingelserne


Generelle vilkår for brugen af brandarmies.com


København, 07.04.2020

Ved oprettelse og brug af en profil på brandarmies.com, accepterer du hermed nedenstående retningslinjer og betingelser for brugen af brandarmies.com
 

1.0 Generelt om WouBiz og Brandarmies ApS


Brandarmies.com drives af Brandarmies ApS via licens fra WouBiz ApS.
WouBiz ApS har Ip,en på medlemskabet og brandarmies ApS har IP’en på profilerne på brandarmies.com.Et medlem er brugernavn og password, samt tilhørende admin konto.

Profilen er det personen eller firmaet ønsker at vise på brandarmies.com. 

WouBiz ApS træffer selv alle afgørelser omkring driften af brandarmies.com og behandling af medlemmer.

WouBiz ApS er ikke ansvarlig overfor medlemmernes beslutninger i relation til andre medlemmer eller overfor brandarmies.com generelt.

Ved benyttelse af Brandarmies.com accepteres dette vilkår.

Er man som medlem utilfreds med driften af WouBiz ApS eller brandarmies.com generelt eller den behandling, man modtager som medlem, har man juridisk alene den mulighed at ophøre med brugen af brandarmies.com.
Dette i relation til den privatretlige relation mellem medlemmet og WouBiz ApS, men med respekt af ufravigelige rettigheder, der måtte følge af gældende lovgivning.

WouBiz ApS kan ikke gøres ansvarlig for medlemmets tab af nogen art.

WouBiz ApS er uden ansvar for indholdet af medlemmets profil eller anden kommunikation, herunder såvel sandfærdigheden heraf som evt. anstødelighed eller ulovlighed.

WouBiz ApS er uden ansvar for noget medlems adfærd, herunder ulovlig og/eller skadevoldende adfærd.

Dataansvarlig for personoplysninger, der tilgår Brandarmies.com i Persondatalovens forstand, er Brandarmies ApS.
 
Medlemmet har selv ansvaret for at holde sig ajour med disse medlemsvilkår.

2.0 Sikkerhed på Brandarmies.com


Brandarmies.com udfolder diskretionært alle rimelige bestræbelser på at sikre medlemmet og dennes materiale imod misbrug (hacking mv.), men er uden ansvar af nogen art for brud på sikkerheden af nogen art. Medlemmet er informeret om, at brandarmies.com afvikles på en ”cloud” løsning.
WouBiz ApS er uden ansvar for nedbrud af brandarmies.com, og der ydes ingen kompensation herfor, hverken i relation til mistet materiale, tab af tid, adgang til temaer eller tilkøb, eller hvad tænkes kan.
 

3.0 Cookies


Brandarmies.com benytter cookies og ved benyttelse af brandarmies.com accepterer du dette. Brandarmies.com benytter ikke cookies til optimering af egen markedsføring overfor medlemmet, men brandarmies.com er ikke ansvarlig for, om tredjemand benytter cookies, herunder ved installation af clientside software. 

4.0 Betingelser for oprettelse som medlem


Alder: medlemmet skal være fyldt 18 år. 
WouBiz forbeholder sig uden nærmere begrundelse at nægte en medlemmet oprettelse på brandarmies.com. Oprettelse kan forventes nægtet, hvor medlemmet har en historik med falske profiler.
 
Medlemmer med en brand profil acceptere det til enhver tid gældende abonnement, som fremgår af vores handelsbetingelser. Handelsbetingelserne kan læses her

Brand profiler acceptere det til enhver tid gældende abonnement, som fremgår af vores handelsbetingelser. Handelsbetingelserne kan læses her

Brand profiler acceptere, at de ikke skaber alliancer eller promoveringer med profiler fra brandarmies udenom brandarmies.
Dette gælder profiler som de har en alliance med, har benyttet tidligere eller har kontakte via brandarmies.com.
Brud på dette vil medføre udelukkelse fra brandarmies.com, ophør af rabatter, og opfølgning efter gældende lovgivning på området.
Brands kan blive faktureret efter gældende handelsbetingelser, for promoveringer dannet udenom brandarmies, hvor brand og brander har skabt kontakten via brandarmies.com. Læs vores handelsbetingelser: her

5.0 Sletning af medlem eller profil, karantæne (blacklisting)


WouBiz ApS kan, hvor WouBiz ApS diskretionært anser det for rigtigst, uden varsel og begrundelse slette et medlem eller en profil oprettet af denne.
WouBiz ApS kan aldrig afkræves en forklaring på sletning af et medlem eller profil eller nogen erstatning eller kompensation herfor. Ved sletning af profil, uanset grund, mister medlemmet enhver betalt adgang til temaer eller tilkøb knyttet til profilen. Det samme gælder ved inaktivering for den pågældende periode. Der ydes ingen kompensation herfor.
Som alternativ til sletning kan WouBiz ApS eller brandarmies.com sætte et medlem eller profil i karantæne (også kaldet blacklisting). Se ndnf. vedr. valideringspolitik.
 

6.0 Deling af oplysninger i forhold til brandarmies.com 


Ved oprettelse som medlem på WouBiz ApS anmodes du om afgivelse (indtastning) af følgende oplysninger:

E-mail adresse,Fødselsdato og køn, 

Ad 1. E-mailadresse er nødvendig til identifikation, til kommunikation mellem dig og WouBiz ApS, og til verifikation af din oprettelse som medlem.

Ad 2. Fødselsdato og køn indgår i identifikationen af dig som bruger samt i brandarmies,com’s statistiske overblik over brugersammensætning. 

IP adressen på den enhed, medlemmet opretter sin profil fra samt logger på og af brandarmies.com fra, logges automatisk af brandarmies.com og gemmes uden tidsbegrænsning.
Generelt gælder om ovenstående oplysninger, at de som udgangspunkt ikke af WouBiz ApS eller brandarmies.com deles med andre medlemmer eller andre tredjemænd. Andre medlemmer ser eller modtager således alene de oplysninger, der af medlemmet deles med disse, jf. herom ndnf.
 
Som registreret hos WouBiz ApS eller brandarmies.com har du altid ret til at gøre indsigelse imod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til WouBiz ApS eller brandarmies.com via e-mail info@woubiz.dk
 
Vi transmitter alle oplysninger krypteret.
 
Medlemmet accepterer at deres profil kan tilgås uden at være logget ind på brandarmies.com. Medlemmet accepterer også, at deres profil, billeder, opslag på sociale medier, må benyttes af Brandarmies til markedsføring, promovering og på brandarmies.com

Dette website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende. Formålet med cookies på vores website: Login, trafikmåling og statistik.
 
Sitet anvender cookies fra en eller flere følgende tredjeparter: Google, Facebook.
 
Under Admin - Data på medlemskab kan medlemmet se alle personhenførbare oplysninger vi har gemt. Herunder kan en liste over data downloades til flytning af data til anden leverandør. Herfra kan medlemmet også slettes fysisk og alt data gemt af WouBiz ApS eller brandarmies.com vil blive fysisk slettet. Under Din/Jeres profil på brandarmies.com kan en profil slettes fysisk, hvorefter alt data gemt vil være fjernet. Back Ups slettes efter 5 dage og billeder uden reference til WouBiz ApS eller brandarmies.com database slettes ved natlige kørsler. Data som af lovmæssige årsager skal gemmes i op til 5 år bliver bevaret og fysisk slettet når det er påkrævet. Mails og al anden kommunikation til WouBiz ApS eller brandarmies.com bliver slettet umiddelbart efter en support sag er afsluttet eller kommunikationen er ophørt. Dataansvarlige i WouBiz ApS eller brandarmies.com instruerer alle medarbejdere i persondataforordningen, og vi sikre det krævede i forordningen gennemføres og implementeres i alle systemer og processer.
 

7.0 Kommunikation mellem medlem og WouBiz eller brandarmies.com 


7.1 Henvendelse fra medlem til WouBiz ApS eller brandarmies.com: Bør altid ske som anført under Kontakt, under knappen ”Kontakt”.
WouBiz ApS bestræber sig på at holde responstiden kort og sikre en personlig, individuel og seriøs behandling af alle henvendelser.
Support-funktion er bemandet med dansk baseret og dansktalende personale med betydelig erfaring indenfor sociale medier.
 
7.2 Henvendelse fra WouBiz ApS eller brandarmies.com til medlemmet
WouBiz ApS eller brandarmies.com ønsker som udgangspunkt at blande sig mindst muligt i medlemmets benyttelse af sitet og kommunikation med andre medlemmer.
Af hensyn til den bedst mulige oplevelse af WouBiz ApS for medlemmerne generelt, og af hensyn til overholdelse af love og regler i øvrigt, kan det dog være nødvendigt at rette henvendelse til ét eller flere medlemmer. Der henvises særligt til afsnittene om:
-     Profilindhold,
-     Sober og respektfuld omgangstone medlemmerne imellem,
-     Valideringspolitik.
Henvendelse til et medlem vil altid i første omgang ske via medlemmets profil eller til medlemmets opgivne e-mail adresse. Såfremt der af en hvilken som helst grund ikke kan kommunikeres med medlemmet via denne, forbeholder WouBiz ApS sig dog at kontakte medlemmet på anden vis, og/eller at slette profilen.
Medlemmet accepterer, at WouBiz ApS eller brandarmies.com må kontakte medlemmet på ethvert tidspunkt og med ethvert formål, herunder som led i markedsføring.
Forslag sendt af medlemmet til WouBiz ApS eller brandarmies.com kan af WouBiz ApS eller brandarmies.com frit anvendes og/eller offentliggøres overfor andre medlemmer.
 
7.3 Valideringspolitik: For WouBiz ApS er det af største betydning i videst omfang muligt at undgå falske profiler på brandarmies.com. Dette søges opnået dels ved screening af medlemmet ved oprettelsen, dels ved observation af profiler og deres ageren på brandarmies.com.
Ved mistanke – uanset grad – om falsk profil forbeholder WouBiz ApS sig uden nærmere begrundelse og varsel at sætte profilen i karantæne (blacklisting), således at denne ikke er aktiv på brandarmies.com, herunder ikke synlig for andre medlemmer og ikke anvendelig til kommunikation. Medlemmet bag profilen kontaktes samtidig med opfordring til at verificere profilens ægthed. Brandarmies.com afgør ganske diskretionært, hvorledes dette bedst kan finde sted. Udgangspunktet vil i praksis som oftest være, at medlemmet til WouBiz ApS eller Brandarmies.com fremsender Verifikationsfoto og beviser (se ndnf.) inden en nærmere fastsat frist.
Har medlemmet ikke inden den af WouBiz ApS fastsatte frist verificeret ægtheden af sin profil på den af brandarmies.com forlangte måde, slettes profilen uden yderligere varsel.
Tidsrum, hvor en profil er inaktiv som følge af karantæne, kompenseres ikke.
  

8.0 Deling af oplysninger i forhold til andre medlemmer


Medlemmer deler oplysninger med andre medlemmer på 2 måder:
Via deres profil (profiloplysninger, profiltekst og billeder), ogkommunikation med andre medlemmer. 
I begge tilfælde anses oplysninger for alene udvekslet medlemmerne imellem og ikke tilstillet WouBiz ApS som dataansvarlig. Medlemmet er således selv dataansvarlig for alle oplysninger.   

8.1 Generelt om profilindhold samt anden kommunikation mellem profiler: Alt materiale, hvad enten i form af tekst, fotos eller film mv., uploadet af medlemmet til brandarmies.com, skal overholde dansk og anden relevant lovgivning.
Materiale må ikke
-     krænke tredjemands ophavsret,
-     rumme kontaktoplysninger på tredjemand,
-     være af anstødeligt indhold – herunder:
-     ikke politisk agiterende,
-     ikke religiøst agiterende,
-     ikke i øvrigt ulovligt i forhold til straffelovgivningen, herunder diskriminerende.
-     indeholde direkte reklame uden godkendelse fra WouBiz ApS.
 Medlemmerne opfordres til en høj grad af selvjustits. Som voksne mennesker bør medlemmerne langt hen ad vejen kunne løse konflikter eller utilfredshed, der måtte opstå i forhold til andre medlemmer, evt. ved at afbryde forbindelsen med sådanne.
Når det er sagt, opfordres medlemmet dog til at indberette til WouBiz ApS, såfremt et andet medlem:
-     lader til at have en falsk profil,
-     udtaler sig konkret nedsættende eller forhånende om andre medlemmer,
-     uploader Materiale i strid med ovenstående retningslinier.
 

8.2 Profilindhold: Din profil skal have et sandfærdigt og ikke vildledende indhold.
Medlemmet skal om fornødent gennem opdateringer sikre at ovenstående overholdes.
Ethvert billede uploadet til profilen er undergivet WouBiz ApS’s godkendelse. WouBiz ApS forbeholder sig at nægte godkendelse uden begrundelse.
 

8.3 Meddelelser (chat mv.) til andre brugereMå ikke:
-     Virke konkret nedsættende eller forhånende.
 

8.4 Ved overtrædelse af ovenstående forbeholder WouBiz ApS sig uden varsel og uden nærmere begrundelse, efter WouBiz’ ApSs eget skøn i den konkrete situation, at:Forlange Materiale slettet,Selv slette Materiale,Sætte brugerens profil i karantæne,Slette brugerens profil, og/ellerForetage indberetning til relevant myndighed.

9.0 Etisk regelsæt


WouBiz ApS ønskes drevet i en ånd, hvor det er mennesket og det frie menneske, der interagerer med andre frie mennesker. Vi søger ikke at styre eller drive WouBiz ApS i en retning, som medlemmerne ikke har et aktivt ønske omkring. Alle mennesker skal respekteres og have lov til at ytre sig frit på brandarmies.com. Alle mennesker anses lige, uanset nationalitet, religion, politiske holdninger, og emner som anses for det frie menneskes ret til at tænke. Enhver form for ytring omkring et medlem selv, andre medlemmet eller mennesker, dyr og ting generelt, skal dog ske i en god og ikke ondsindet tone. Respekter andre mennesker og bliv respekteret. Ytringsfrihed er under ansvar, og i en form hvor WouBiz ApS ikke tvinges til, at anmelde til respektive myndigheder under dansk lovgivning, eller udøve andre restriktioner på brandarmies.com.

Husk, at det er andre menneskers følelser du involverer når du kommunikerer med andre medlemmer.

Føl dig fri på brandarmies.com og vi håber du/I får en masse gode oplevelser sammen med os.
 

10.0 Ophavsret


Alt gengivet på brandarmies.com, bortset fra Materiale oploadet af medlemmerne hvortil medlemmerne eller andre har ophavsretten, har WouBiz ApS ophavsretten til. Ingen kopiering eller anden brug af dette ophavsretligt beskyttede materiale må finde sted uden forudgående skriftlig godkendelse fra WouBiz ApS. Krænkelser af denne ophavsret vil af WouBiz ApS blive forfulgt med retlige midler, herunder evt. krav om fogedforbud eller erstatning.
Tilsvarende gælder i forhold til den varemærkeretligt beskyttede betegnelse ”brandarmies”, ”brandarmies.com” og ”WouBiz” samt andet på brandarmies.com, der måtte være undergivet varemærkeretlig beskyttelse.
 

11.0 Lovvalg og værneting


Ethvert mellemværende mellem medlemmet og WouBiz ApS eller brandarmies.com vedrørende brugen eller den påtænkte eller ønskede brug af brandarmies.com er undergivet dansk ret. Enhver tvist skal indbringes for Retten i Lyngby.
 

12.0 Om betingelserne


WouBiz ApS kan til enhver tid ændre disse betingelser med virkning for medlemmets benyttelse af brandarmies.com fra det øjeblik, opdateringen er sket. Det er det enkelte medlems opgave at holde sig informeret omkring betingelserne på brandarmies.com. WouBiz ApS kan kræve en ny godkendelse af betingelserne. Opdateringer af betingelser kan ske uden information til medlemmet, eller informationen vil ske via change loggen. Nærværende betingelser kan findes under "Betingelser", hvilket ikke kræver login eller oprettelse hos WouBiz ApS på brandarmies.com 
 

Log ind


Velkommen tilbage.
{{loginfailedtxt}}

Gensend bekræftelsesmail


Hvis du ikke kan finde din bekræftelsesmail, kan du evt. tjekke din spam-mappe, ellers tryk på gensend.


Indtast venligst e-mailadresse
Invalid e-mailaddresse

{{resendconfirmmailfailedtxt}}


{{resendconfirmmailfailedtxt}}

Nulstil adgangskode


Nulstil din adgangskode ved at indtaste din e-mailadresse herunder.
Så fremsender vi et link til din e-mailadresse, hvorfra du kan nulstille din adgangskode.


Indtast venligst e-mailadresse
Invalid e-mailaddresse

{{sendforgotpwfailedtxt}}


{{sendforgotpwfailedtxt}}

1
Opret jeres profil
Læs mere

Vælg et passende billede (logo) i god opløsning, og beskriv jeres brand. Vælg derefter de matchkriterier der passer bedst på jer. Gør jer umage med jeres profil, så besøgende ikke er i tvivl om, hvem I er, hvad I tilbyder, samt hvem I henvender jer til.

2
Opbyg jeres team
Læs mere

Ud fra de branders I matcher med, kan I vælge at tilbyde samarbejde – vi kalder det alliance. I kan også invitere jeres egne branders ind (kunder/følgere), som allerede kender jer. Både I og brander har mulighed for at tilbyde hinanden en alliance, hvis I ser hinanden som en mulig samarbejdspartner. Vi anbefaler altid at kigge forbi deres profil – både på Brandarmies men også evt. Instagram og Facebook inden I tilbyder alliance. På den måde sikres det bedste match for jer.

3
Promovér jeres produkt
Læs mere

Når I har samlet jeres udvalgte team af branders er I klar til at promovere jeres produkt. Her beskrives selve opgaven ift. produkt, tidspunkt for opslag, og om I ønsker statistik retur. Her beskrives også betaling til brander (produkt, rabat eller værdikupon). Derefter sendes den ud til jeres branders, som derefter kan tilmelde sig promoveringen.

4
Priser
Læs mere

Følgende ydelser kan købes eller erhverves på brandarmies.com:

Allianceaftaler, promoveringsaftaler og abonnement

Når et brand opretter sig får de første måned med 100% rabat, derefter

99 kr. pr. måned i fast abonnementsydelse + 2 kr. pr. måned pr. alliance 


Når en eller flere branders udfører en eller flere promoveringer for et brand, koster det:

Max. 249 kr. pr. promovering, afhængig af hvor mange følgere der rammes (aflæses i følgende skema):


Samlet antal følgere i en promovering

Pris for promoveringen

Fra 0 til 4.999

25 kr.

Fra 5.000 til 9.999

100 kr.

Fra 10.000 til 19.999

175 kr.

Fra 20.000 og opefter

249 kr.


Alle priser er uden moms

1
Opret jeres profil
Læs mere

Vælg et passende billede (logo) i god opløsning, og beskriv jeres brand. Vælg derefter de matchkriterier der passer bedst på jer. Gør jer umage med jeres profil, så besøgende ikke er i tvivl om, hvem I er, hvad I tilbyder, samt hvem I henvender jer til.

2
Opbyg jeres team
Læs mere

Ud fra de branders I matcher med, kan I vælge at tilbyde samarbejde – vi kalder det alliance. I kan også invitere jeres egne branders ind (kunder/følgere), som allerede kender jer. Både I og brander har mulighed for at tilbyde hinanden en alliance, hvis I ser hinanden som en mulig samarbejdspartner. Vi anbefaler altid at kigge forbi deres profil – både på Brandarmies men også evt. Instagram og Facebook inden I tilbyder alliance. På den måde sikres det bedste match for jer.

3
Promovér jeres produkt
Læs mere

Når I har samlet jeres udvalgte team af branders er I klar til at promovere jeres produkt. Her beskrives selve opgaven ift. produkt, tidspunkt for opslag, og om I ønsker statistik retur. Her beskrives også betaling til brander (produkt, rabat eller værdikupon). Derefter sendes den ud til jeres branders, som derefter kan tilmelde sig promoveringen.

4
Priser
Læs mere

Følgende ydelser kan købes eller erhverves på brandarmies.com:

Allianceaftaler, promoveringsaftaler og abonnement

Når et brand opretter sig får de første måned med 100% rabat, derefter

99 kr. pr. måned i fast abonnementsydelse + 2 kr. pr. måned pr. alliance 


Når en eller flere branders udfører en eller flere promoveringer for et brand, koster det:

Max. 249 kr. pr. promovering, afhængig af hvor mange følgere der rammes (aflæses i følgende skema):


Samlet antal følgere i en promovering

Pris for promoveringen

Fra 0 til 4.999

25 kr.

Fra 5.000 til 9.999

100 kr.

Fra 10.000 til 19.999

175 kr.

Fra 20.000 og opefter

249 kr.


Alle priser er uden moms

1
Opret din profil
Læs mere

Vælg et vellignende profilbillede og skriv en god profiltekst. Vælg derefter de matchkriterier, der passer på dig – på den måde sikres det bedste match. Når et brand kigger forbi din profil, vil de gerne kunne danne sig et billede af, hvem du er som person. Dette har stor betydning i deres udvælgelse af branders – gør dig derfor umage.

2
Afvent eller tilbyd alliance
Læs mere

Ud fra de brands du matcher med, kan du vælge at tilbyde samarbejde – vi kalder det alliance. Både du og brandet har mulighed for at tilbyde hinanden en alliance, hvis I ser hinanden som en mulig samarbejdspartner. Vi anbefaler, at du kun sender tilbud om alliance til de brands, du mener, er et perfekt match.

3
Promoverer for dine brands
Læs mere

Når dine brands er klar til at promovere et produkt, sender de et tilbud ud til alle (eller udvalgte) branders i deres team. Du får altid mulighed for at læse promoveringen igennem, inden du tager stilling til, om du vil tilmelde dig. Du kan altid takke nej til en promovering. Din betaling i forbindelse med promoveringen kan være et produkt, en rabat eller værdikupon.

1
Opret din profil
Læs mere

Vælg et vellignende profilbillede og skriv en god profiltekst. Vælg derefter de matchkriterier, der passer på dig – på den måde sikres det bedste match. Når et brand kigger forbi din profil, vil de gerne kunne danne sig et billede af, hvem du er som person. Dette har stor betydning i deres udvælgelse af branders – gør dig derfor umage.

2
Afvent eller tilbyd alliance
Læs mere

Ud fra de brands du matcher med, kan du vælge at tilbyde samarbejde – vi kalder det alliance. Både du og brandet har mulighed for at tilbyde hinanden en alliance, hvis I ser hinanden som en mulig samarbejdspartner. Vi anbefaler, at du kun sender tilbud om alliance til de brands, du mener, er et perfekt match.

3
Promoverer for dine brands
Læs mere

Når dine brands er klar til at promovere et produkt, sender de et tilbud ud til alle (eller udvalgte) branders i deres team. Du får altid mulighed for at læse promoveringen igennem, inden du tager stilling til, om du vil tilmelde dig. Du kan altid takke nej til en promovering. Din betaling i forbindelse med promoveringen kan være et produkt, en rabat eller værdikupon.

Brandarmies, influencer marketing med helt almindelige mennesker

Vi gør det nu muligt for jeres virksomhed at anvende pico influenter – dvs. personer uden minimumsgrænse for antallet af følgere på de sociale medier. Det giver jeres virksomhed større mulighed for at finde de rette samarbejder og målrette jeres markedsføring til et specifikt og mere relevant publikum.

Mød os på brandarmies.com

Mød os på brandarmies.comStartup Central er en fordelsklub for selvstændige og iværksættere, der hjælper medlemmer med at få en nemmere og billigere iværksætterrejse.

Som medlem, af Danmarks fordelsklub for selvstændige og iværksættere, får du adgang til en lang række fordele

– heriblandt:

1. Rabatter, specialtilbud og forlænget prøve-perioder fra vores 17 samarbejdspartnere
2. Adgang til eksklusivt netværk
3. Ubegrænset coaching & sparring fra vores 52 coaches

Vi har forhandlet iværksættervenlige priser med vores samarbejdspartnere, så vores medlemmer kun får de bedste priser - uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Luk

 
 
 
 
 
© Copyright 2019 Brandarmies ApS
Info

Brandarmies ApS
Finsensvej 80A, stuen
2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 40635130
info@brandarmies.com
 
Info

Brandarmies ApS
Finsensvej 80A, stuen
2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 40635130
info@brandarmies.com
 
 
 
 
© Copyright 2019 Brandarmies ApS