Denne ældre type browser understøttes ikke af BrandarmiesBlandt understøttet browsere findes:Og vi understøtter nyeste browser version fra flere andre producenter af browsere

Kontakt Support


Hvis du har feedback eller nogle spørgsmål til Brandarmies er du meget velkommen til at kontakte os.


Navn er for kort
Invalid emailaddresse
Indhold er for kort

Tusind tak! Vi er glade for din henvendelse.

Bliv ringet op

Indtast dine oplysninger her, så vi kan kontakte dig


Navn er for kort
Invalid emailaddresse
Firmanavn er for kort
Telefonnummer er for kort

Tusind tak! Vi kontakter dig hurtigst muligt.

Hjem
Om Os
Influncer
Virksomhed

Medlemskab oprettes

Vent venligst!Opret


Opret dig/jer her og kom i gang på Brandarmies allerede i dag.


Efter oprettelse modtages en e-mail med et bekræftelseslink, som du bedes aktivere indenfor 24 timer.


Efter oprettelse modtages en e-mail med et bekræftelseslink, som du bedes aktivere indenfor 24 timer.


  E-mailadressen er ikke valid{{registerfailedtxt}}

Medlemsvilkår

1.0 Generelt om WouBiz og brandarmies.com

2.0 Sikkerhed på brandarmies.com

3.0 Cookies

4.0 Betingelser for oprettelse som bruger

5.0 Sletning af bruger eller profil, karantæne (blacklisting)

6.0 Deling af oplysninger i forhold til brandarmies.com (Administrator)

7.0 Kommunikation mellem bruger og brandarmies / WouBiz

8.0 Deling af oplysninger i forhold til andre medlemmer

9.0 Etisk regelsæt

10.0 Ophavsret

11.0 Lovvalg og værneting

11.0 Om betingelserne


Generelle vilkår for brugen af brandarmies.com


København, 07.04.2020

Ved oprettelse og brug af en profil på brandarmies.com, accepterer du hermed nedenstående retningslinjer og betingelser for brugen af brandarmies.com
 

1.0 Generelt om WouBiz og Brandarmies ApS


Brandarmies.com drives af Brandarmies ApS via licens fra WouBiz ApS.
WouBiz ApS har Ip,en på medlemskabet og brandarmies ApS har IP’en på profilerne på brandarmies.com.Et medlem er brugernavn og password, samt tilhørende admin konto.

Profilen er det personen eller firmaet ønsker at vise på brandarmies.com. 

WouBiz ApS træffer selv alle afgørelser omkring driften af brandarmies.com og behandling af medlemmer.

WouBiz ApS er ikke ansvarlig overfor medlemmernes beslutninger i relation til andre medlemmer eller overfor brandarmies.com generelt.

Ved benyttelse af Brandarmies.com accepteres dette vilkår.

Er man som medlem utilfreds med driften af WouBiz ApS eller brandarmies.com generelt eller den behandling, man modtager som medlem, har man juridisk alene den mulighed at ophøre med brugen af brandarmies.com.
Dette i relation til den privatretlige relation mellem medlemmet og WouBiz ApS, men med respekt af ufravigelige rettigheder, der måtte følge af gældende lovgivning.

WouBiz ApS kan ikke gøres ansvarlig for medlemmets tab af nogen art.

WouBiz ApS er uden ansvar for indholdet af medlemmets profil eller anden kommunikation, herunder såvel sandfærdigheden heraf som evt. anstødelighed eller ulovlighed.

WouBiz ApS er uden ansvar for noget medlems adfærd, herunder ulovlig og/eller skadevoldende adfærd.

Dataansvarlig for personoplysninger, der tilgår Brandarmies.com i Persondatalovens forstand, er Brandarmies ApS.
 
Medlemmet har selv ansvaret for at holde sig ajour med disse medlemsvilkår.

2.0 Sikkerhed på Brandarmies.com


Brandarmies.com udfolder diskretionært alle rimelige bestræbelser på at sikre medlemmet og dennes materiale imod misbrug (hacking mv.), men er uden ansvar af nogen art for brud på sikkerheden af nogen art. Medlemmet er informeret om, at brandarmies.com afvikles på en ”cloud” løsning.
WouBiz ApS er uden ansvar for nedbrud af brandarmies.com, og der ydes ingen kompensation herfor, hverken i relation til mistet materiale, tab af tid, adgang til temaer eller tilkøb, eller hvad tænkes kan.
 

3.0 Cookies


Brandarmies.com benytter cookies og ved benyttelse af brandarmies.com accepterer du dette. Brandarmies.com benytter ikke cookies til optimering af egen markedsføring overfor medlemmet, men brandarmies.com er ikke ansvarlig for, om tredjemand benytter cookies, herunder ved installation af clientside software. 

4.0 Betingelser for oprettelse som medlem


Alder: medlemmet skal være fyldt 18 år. 
WouBiz forbeholder sig uden nærmere begrundelse at nægte en medlemmet oprettelse på brandarmies.com. Oprettelse kan forventes nægtet, hvor medlemmet har en historik med falske profiler.
 
Medlemmer med en brand profil accepterer det til enhver tid gældende abonnement, som fremgår af vores handelsbetingelser. Handelsbetingelserne kan læses her

Brand profiler acceptere det til enhver tid gældende abonnement, som fremgår af vores handelsbetingelser. Handelsbetingelserne kan læses her

Brand profiler acceptere, at de ikke skaber alliancer eller promoveringer med profiler fra brandarmies udenom brandarmies.
Dette gælder profiler som de har en alliance med, har benyttet tidligere eller har kontakte via brandarmies.com.
Brud på dette vil medføre udelukkelse fra brandarmies.com, ophør af rabatter, og opfølgning efter gældende lovgivning på området.
Brands kan blive faktureret efter gældende handelsbetingelser, for promoveringer dannet udenom brandarmies, hvor brand og brander har skabt kontakten via brandarmies.com. Læs vores handelsbetingelser: her

5.0 Sletning af medlem eller profil, karantæne (blacklisting)


WouBiz ApS kan, hvor WouBiz ApS diskretionært anser det for rigtigst, uden varsel og begrundelse slette et medlem eller en profil oprettet af denne.
WouBiz ApS kan aldrig afkræves en forklaring på sletning af et medlem eller profil eller nogen erstatning eller kompensation herfor. Ved sletning af profil, uanset grund, mister medlemmet enhver betalt adgang til temaer eller tilkøb knyttet til profilen. Det samme gælder ved inaktivering for den pågældende periode. Der ydes ingen kompensation herfor.
Som alternativ til sletning kan WouBiz ApS eller brandarmies.com sætte et medlem eller profil i karantæne (også kaldet blacklisting). Se ndnf. vedr. valideringspolitik.
 

6.0 Deling af oplysninger i forhold til brandarmies.com 


Ved oprettelse som medlem på WouBiz ApS anmodes du om afgivelse (indtastning) af følgende oplysninger:

E-mail adresse,Fødselsdato og køn, 

Ad 1. E-mailadresse er nødvendig til identifikation, til kommunikation mellem dig og WouBiz ApS, og til verifikation af din oprettelse som medlem.

Ad 2. Fødselsdato og køn indgår i identifikationen af dig som bruger samt i brandarmies,com’s statistiske overblik over brugersammensætning. 

IP adressen på den enhed, medlemmet opretter sin profil fra samt logger på og af brandarmies.com fra, logges automatisk af brandarmies.com og gemmes uden tidsbegrænsning.
Generelt gælder om ovenstående oplysninger, at de som udgangspunkt ikke af WouBiz ApS eller brandarmies.com deles med andre medlemmer eller andre tredjemænd. Andre medlemmer ser eller modtager således alene de oplysninger, der af medlemmet deles med disse, jf. herom ndnf.
 
Som registreret hos WouBiz ApS eller brandarmies.com har du altid ret til at gøre indsigelse imod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed rettes til WouBiz ApS eller brandarmies.com via e-mail info@woubiz.dk
 
Vi transmitter alle oplysninger krypteret.
 
Medlemmet accepterer at deres profil kan tilgås uden at være logget ind på brandarmies.com. Medlemmet accepterer også, at deres profil, billeder, opslag på sociale medier, må benyttes af Brandarmies til markedsføring, promovering og på brandarmies.com

Dette website anvender cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende. Formålet med cookies på vores website: Login, trafikmåling og statistik.
 
Sitet anvender cookies fra en eller flere følgende tredjeparter: Google, Facebook.
 
Under Admin - Data på medlemskab kan medlemmet se alle personhenførbare oplysninger vi har gemt. Herunder kan en liste over data downloades til flytning af data til anden leverandør. Herfra kan medlemmet også slettes fysisk og alt data gemt af WouBiz ApS eller brandarmies.com vil blive fysisk slettet. Under Din/Jeres profil på brandarmies.com kan en profil slettes fysisk, hvorefter alt data gemt vil være fjernet. Back Ups slettes efter 5 dage og billeder uden reference til WouBiz ApS eller brandarmies.com database slettes ved natlige kørsler. Data som af lovmæssige årsager skal gemmes i op til 5 år bliver bevaret og fysisk slettet når det er påkrævet. Mails og al anden kommunikation til WouBiz ApS eller brandarmies.com bliver slettet umiddelbart efter en support sag er afsluttet eller kommunikationen er ophørt. Dataansvarlige i WouBiz ApS eller brandarmies.com instruerer alle medarbejdere i persondataforordningen, og vi sikre det krævede i forordningen gennemføres og implementeres i alle systemer og processer.
 

7.0 Kommunikation mellem medlem og WouBiz eller brandarmies.com 


7.1 Henvendelse fra medlem til WouBiz ApS eller brandarmies.com: Bør altid ske som anført under Kontakt, under knappen ”Kontakt”.
WouBiz ApS bestræber sig på at holde responstiden kort og sikre en personlig, individuel og seriøs behandling af alle henvendelser.
Support-funktion er bemandet med dansk baseret og dansktalende personale med betydelig erfaring indenfor sociale medier.
 
7.2 Henvendelse fra WouBiz ApS eller brandarmies.com til medlemmet
WouBiz ApS eller brandarmies.com ønsker som udgangspunkt at blande sig mindst muligt i medlemmets benyttelse af sitet og kommunikation med andre medlemmer.
Af hensyn til den bedst mulige oplevelse af WouBiz ApS for medlemmerne generelt, og af hensyn til overholdelse af love og regler i øvrigt, kan det dog være nødvendigt at rette henvendelse til ét eller flere medlemmer. Der henvises særligt til afsnittene om:
-     Profilindhold,
-     Sober og respektfuld omgangstone medlemmerne imellem,
-     Valideringspolitik.
Henvendelse til et medlem vil altid i første omgang ske via medlemmets profil eller til medlemmets opgivne e-mail adresse. Såfremt der af en hvilken som helst grund ikke kan kommunikeres med medlemmet via denne, forbeholder WouBiz ApS sig dog at kontakte medlemmet på anden vis, og/eller at slette profilen.
Medlemmet accepterer, at WouBiz ApS eller brandarmies.com må kontakte medlemmet på ethvert tidspunkt og med ethvert formål, herunder som led i markedsføring.
Forslag sendt af medlemmet til WouBiz ApS eller brandarmies.com kan af WouBiz ApS eller brandarmies.com frit anvendes og/eller offentliggøres overfor andre medlemmer.
 
7.3 Valideringspolitik: For WouBiz ApS er det af største betydning i videst omfang muligt at undgå falske profiler på brandarmies.com. Dette søges opnået dels ved screening af medlemmet ved oprettelsen, dels ved observation af profiler og deres ageren på brandarmies.com.
Ved mistanke – uanset grad – om falsk profil forbeholder WouBiz ApS sig uden nærmere begrundelse og varsel at sætte profilen i karantæne (blacklisting), således at denne ikke er aktiv på brandarmies.com, herunder ikke synlig for andre medlemmer og ikke anvendelig til kommunikation. Medlemmet bag profilen kontaktes samtidig med opfordring til at verificere profilens ægthed. Brandarmies.com afgør ganske diskretionært, hvorledes dette bedst kan finde sted. Udgangspunktet vil i praksis som oftest være, at medlemmet til WouBiz ApS eller Brandarmies.com fremsender Verifikationsfoto og beviser (se ndnf.) inden en nærmere fastsat frist.
Har medlemmet ikke inden den af WouBiz ApS fastsatte frist verificeret ægtheden af sin profil på den af brandarmies.com forlangte måde, slettes profilen uden yderligere varsel.
Tidsrum, hvor en profil er inaktiv som følge af karantæne, kompenseres ikke.
  

8.0 Deling af oplysninger i forhold til andre medlemmer


Medlemmer deler oplysninger med andre medlemmer på 2 måder:
Via deres profil (profiloplysninger, profiltekst og billeder), ogkommunikation med andre medlemmer. 
I begge tilfælde anses oplysninger for alene udvekslet medlemmerne imellem og ikke tilstillet WouBiz ApS som dataansvarlig. Medlemmet er således selv dataansvarlig for alle oplysninger.   

8.1 Generelt om profilindhold samt anden kommunikation mellem profiler: Alt materiale, hvad enten i form af tekst, fotos eller film mv., uploadet af medlemmet til brandarmies.com, skal overholde dansk og anden relevant lovgivning.
Materiale må ikke
-     krænke tredjemands ophavsret,
-     rumme kontaktoplysninger på tredjemand,
-     være af anstødeligt indhold – herunder:
-     ikke politisk agiterende,
-     ikke religiøst agiterende,
-     ikke i øvrigt ulovligt i forhold til straffelovgivningen, herunder diskriminerende.
-     indeholde direkte reklame uden godkendelse fra WouBiz ApS.
 Medlemmerne opfordres til en høj grad af selvjustits. Som voksne mennesker bør medlemmerne langt hen ad vejen kunne løse konflikter eller utilfredshed, der måtte opstå i forhold til andre medlemmer, evt. ved at afbryde forbindelsen med sådanne.
Når det er sagt, opfordres medlemmet dog til at indberette til WouBiz ApS, såfremt et andet medlem:
-     lader til at have en falsk profil,
-     udtaler sig konkret nedsættende eller forhånende om andre medlemmer,
-     uploader Materiale i strid med ovenstående retningslinier.
 

8.2 Profilindhold: Din profil skal have et sandfærdigt og ikke vildledende indhold.
Medlemmet skal om fornødent gennem opdateringer sikre at ovenstående overholdes.
Ethvert billede uploadet til profilen er undergivet WouBiz ApS’s godkendelse. WouBiz ApS forbeholder sig at nægte godkendelse uden begrundelse.
 

8.3 Meddelelser (chat mv.) til andre brugereMå ikke:
-     Virke konkret nedsættende eller forhånende.
 

8.4 Ved overtrædelse af ovenstående forbeholder WouBiz ApS sig uden varsel og uden nærmere begrundelse, efter WouBiz’ ApSs eget skøn i den konkrete situation, at:Forlange Materiale slettet,Selv slette Materiale,Sætte brugerens profil i karantæne,Slette brugerens profil, og/ellerForetage indberetning til relevant myndighed.

9.0 Etisk regelsæt


WouBiz ApS ønskes drevet i en ånd, hvor det er mennesket og det frie menneske, der interagerer med andre frie mennesker. Vi søger ikke at styre eller drive WouBiz ApS i en retning, som medlemmerne ikke har et aktivt ønske omkring. Alle mennesker skal respekteres og have lov til at ytre sig frit på brandarmies.com. Alle mennesker anses lige, uanset nationalitet, religion, politiske holdninger, og emner som anses for det frie menneskes ret til at tænke. Enhver form for ytring omkring et medlem selv, andre medlemmet eller mennesker, dyr og ting generelt, skal dog ske i en god og ikke ondsindet tone. Respekter andre mennesker og bliv respekteret. Ytringsfrihed er under ansvar, og i en form hvor WouBiz ApS ikke tvinges til, at anmelde til respektive myndigheder under dansk lovgivning, eller udøve andre restriktioner på brandarmies.com.

Husk, at det er andre menneskers følelser du involverer når du kommunikerer med andre medlemmer.

Føl dig fri på brandarmies.com og vi håber du/I får en masse gode oplevelser sammen med os.
 

10.0 Ophavsret


Alt gengivet på brandarmies.com, bortset fra Materiale oploadet af medlemmerne hvortil medlemmerne eller andre har ophavsretten, har WouBiz ApS ophavsretten til. Ingen kopiering eller anden brug af dette ophavsretligt beskyttede materiale må finde sted uden forudgående skriftlig godkendelse fra WouBiz ApS. Krænkelser af denne ophavsret vil af WouBiz ApS blive forfulgt med retlige midler, herunder evt. krav om fogedforbud eller erstatning.
Tilsvarende gælder i forhold til den varemærkeretligt beskyttede betegnelse ”brandarmies”, ”brandarmies.com” og ”WouBiz” samt andet på brandarmies.com, der måtte være undergivet varemærkeretlig beskyttelse.
 

11.0 Lovvalg og værneting


Ethvert mellemværende mellem medlemmet og WouBiz ApS eller brandarmies.com vedrørende brugen eller den påtænkte eller ønskede brug af brandarmies.com er undergivet dansk ret. Enhver tvist skal indbringes for Retten i Lyngby.
 

12.0 Om betingelserne


WouBiz ApS kan til enhver tid ændre disse betingelser med virkning for medlemmets benyttelse af brandarmies.com fra det øjeblik, opdateringen er sket. Det er det enkelte medlems opgave at holde sig informeret omkring betingelserne på brandarmies.com. WouBiz ApS kan kræve en ny godkendelse af betingelserne. Opdateringer af betingelser kan ske uden information til medlemmet, eller informationen vil ske via change loggen. Nærværende betingelser kan findes under "Betingelser", hvilket ikke kræver login eller oprettelse hos WouBiz ApS på brandarmies.com 
 

Log ind


Velkommen tilbage.
{{loginfailedtxt}}

Gensend bekræftelsesmail


Hvis du ikke kan finde din bekræftelsesmail, kan du evt. tjekke din spam-mappe, ellers tryk på gensend.


Indtast venligst e-mailadresse
Invalid e-mailaddresse

{{resendconfirmmailfailedtxt}}


{{resendconfirmmailfailedtxt}}

Nulstil adgangskode


Nulstil din adgangskode ved at indtaste din e-mailadresse herunder.
Så fremsender vi et link til din e-mailadresse, hvorfra du kan nulstille din adgangskode.


Indtast venligst e-mailadresse
Invalid e-mailaddresse

{{sendforgotpwfailedtxt}}


{{sendforgotpwfailedtxt}}

Få jeres tilhængere til at lave autentiske anbefalinger af jeres virksomhed

 

Influencer marketing med helt almindelige mennesker

Influencer marketing er at få populære og indflydelsesrige mennesker med mange følgere til at omtale jeres produkter på sociale medier. Hos Brandarmies adskiller vi os ved, at vi får almindelige mennesker, der naturligt brænder for jeres produkter, til at anbefale dem oprigtigt videre til andre uden at stille krav om, at de skal have et bestemt antal følgere. På den måde øges troværdigheden og dermed effekten af omtalen. Oveni har almindelige mennesker typisk en mere nær relation til deres følgere, som også medvirker til, at de i højere grad vil blive påvirket til at købe.

 

Hos Brandarmies kan I opbygge en hel hær af almindelige mennesker, som kan sprede ægte, positive budskaber om jeres produkter struktureret og effektivt. Det skyldes vores enkle gør-det-selv webportal, som gør det muligt at holde styr på et betragteligt antal influencers og målrette deres mange promoveringsaktiviteter. For når I benytter helt almindelige mennesker med relativt få men relevante følgere, kræver det netop, at I kan overskue og håndtere det hele på en nem og overskuelig måde.

Personlige anbefalinger er mere effektive end traditionel markedsføring

   Omtalen af jeres produkter opfattes som mere troværdig, fordi den kommer fra andre end jer selv.

   Budskaberne bliver mere interessante og effektive, fordi de er personlige, autentiske og ægte.

   I får et ekstra talerør til jeres målgruppe, så I kan tage kampen op mod stærke konkurrenter.

   I rammer jeres målgruppe mere præcist sammenlignet med annoncering på sociale medier.

   I når bredere ud på sociale medier end ved blot at annoncere og booste opslag via Facebook.

   Det koster cirka det samme, som når I booster opslag på Facebook – men har en langt større effekt.

 
 

Brandarmies er for alle virksomheder, som vil have troværdige, passionerede influencers med relevante følgere frem for højtbetalte influencers og bloggere med et kæmpestort antal forskellige følgere.

 
 

Få maksimalt udbytte af jeres influencer marketing

Vi matcher jer elektronisk med de rette influencers, så I får opbygget jeres helt egen promoveringshær af passionerede tilhængere. I kan selv frit vælge, hvilke influencers der skal udføre hvilke promoveringer på hvilke sociale medier hvornår, og hvad I vil tilbyde dem for deres arbejde. Når jeres influencers har sagt ja, kan I nemt og hurtigt sammensætte jeres promoveringer ud fra vores retningslinjer – med plads til at jeres influencers kan være kreative og personlige.

Vores enkle gør-det-selv webportal gør det nemt og overskueligt håndtere flere hundrede influencers på én gang. Via vores lettilgængelige oversigter har I overblik over jeres matchede influencers, alliancer og promoveringer og kan altid vælge at se en status eller statistik på, hvor mange følgere jeres influencers er nået ud til, og hvad det koster. I får løbende notifikationer, når der er nyt om alliancer og promoveringer og kan til enhver tid skrive personlige beskeder til jeres influencers på portalen.

 

Kundeudtalelse

Nem og troværdig markedsføring
Helt fra opstarten af BagSelvBox har vi været aktive med annoncer på Facebook og Instagram for at skabe trafik på vores website, og vi har ligeledes lavet en del influencer marketing. Vi startede op med selv at håndtere vores influencer marketing, og selv om det egentlig gik fint, foregik det manuelt og var meget tidskrævende. Heldigvis fik vi ret hurtigt kontakt til brandarmies, som har en smart og helt enkel måde at holde styr på alle influencers og koordinere de aftaler og aktiviteter, vi har gang i sammen med dem. Læs mere...

Thor Mejsner, indehaver af BagSelvBox

Nem og troværdig markedsføring
Helt fra opstarten af BagSelvBox har vi været aktive med annoncer på Facebook og Instagram for at skabe trafik på vores website, og vi har ligeledes lavet en del influencer marketing. Vi startede op med selv at håndtere vores influencer marketing, og selv om det egentlig gik fint, foregik det manuelt og var meget tidskrævende. Heldigvis fik vi ret hurtigt kontakt til brandarmies, som har en smart og helt enkel måde at holde styr på alle influencers og koordinere de aftaler og aktiviteter, vi har gang i sammen med dem. I dag har vi cirka 40 dedikerede influencers, som aktivt anbefaler vores produkter på Instagram hver uge, og vi er på kun 6 uger gået fra at have 76 til 2.300 følgere på vores egen Instagram-profil. Hvordan det påvirker vores salg, er ikke direkte målbart, men det har uden tvivl en effektiv påvirkning. Takket været brandarmies har vi fået en både nem og troværdig måde at nå ud til mange mennesker på med vores budskaber. Samtidig giver vores influencers os en masse indhold til vores hjemmeside, hvor vi viser de billeder og opslag, som de selv har skabt og benyttet i deres anbefalinger af vores produkter. Samarbejdet med brandarmies fungerer rigtigt godt. De har en unik webportal, som gør livet meget let for os, og deres service er fremragende. De har tydeligvis en forståelse for, hvad det vil sige at være en mindre virksomhed og har i høj grad formået at hjælpe os med at få udbytte af vores influencer marketing på en nem og enkel måde.

Thor Mejsner, indehaver af BagSelvBox

 

Kom godt i gang som kunde hos Brandarmies

   I opretter jeres virksomhed på vores webportal (vi kalder jer for ”brand”).

   I kan nu se nærmere på vores hær af influencers (vi kalder dem for ”branders”).

   I matcher jeres virksomhed med vores influencers ud fra en række konkrete matchkriterier.

   Har I behov for flere eller andre influencers, hjælper vi jer med at lave opslag på nettet.

   I inviterer ønskede influencers til at indgå en længerevarende alliance med jeres virksomhed.

   Interesserede influencers accepterer jeres alliancetilbud og er dernæst klar til at arbejde for jer.

Læs mere...

   I strukturerer jeres første promovering ved hjælp af vores enkle fem punkts guide.

   I udvælger, hvilke influencers I vil have til at udføre promoveringen og giver dem et godt tilbud i form af gratis produkter, værdikuponer eller en god rabat.

   Når jeres influencers har accepteret jeres tilbud, går de i gang med at lave promoveringerne for jer.

   På vores webportal kan I følge med i, hvordan det går med jeres promoveringer, mens de kører.

   I kan til enhver tid spørge BA Support om gode råd og optimeringsforslag.I kan læse mere om, hvordan I gør, når I har oprettet jeres virksomhed på vores webportal. Kontakt os gerne, så vi kan hjælpe jer godt i gang.

 
 

Vores strukturerede webportal gør det nemt og overskueligt for jer at udvælge de rette influencers og administrere jeres mange promoveringsaktiviteter.

 

Markedets laveste priser og 30 dage gratis

Samlet antal følgere Pris for promoveringen
Fra 0 til 4.999 25 kr.
Fra 5.000 til 9.999 100 kr.
Fra 10.000 til 19.999 175 kr.
Fra 20.000 og opefter 249 kr.

  Et abonnement hos Brandarmies koster 99 kr. pr. måned.

  En alliance koster 2 kr. pr. måned pr. alliance.

  En promovering koster max. 249 kr. pr. promovering, afhængig af hvor mange følgere I rammer.

  Vi belønner aktive virksomheder ved at fratrække abonnementsprisen på 99 kr. fra prisen på den første promovering hver måned.

  Den første måned er gratis.

I har indgået en alliance med 30 influencers og skal derfor betale: 99 kr. + 30 * 2 kr. = 159 kr. pr. måned

I har indgået en alliance med 50 influencers, hvoraf 40 har udført 5 promoveringsopslag på en måned og for hver opslag ramt 50.000 følgere. I skal derfor i alt betale: 50 *2 kr. + 5 * 249 kr. = 1.345 kr. for måneden ¤)

I har indgået en alliance med 30 influencers, hvoraf 25 har udført 1 promoveringsopslag og derved ramt 10.000 følgere på en måned. I skal derfor i alt betale: 30 * 2 kr. + 100 kr. = 160 kr. for måneden ¤)

¤) Den faste abonnementsydelse på 99 kr. udeladt i prisberegningen, fordi vi giver 99 kr. i rabat på den første promovering. Alle ovennævnte priser er ekskl. moms.

Brandarmies er for alle

Hensigten med Brandarmies er at skabe et sted, hvor virksomheder kan mødes med alle typer influencers i en fælles passion for virksomhedernes produkter. Hvad enten virksomhederne er butikker eller webshops med produkter, serviceydelser eller oplevelsestilbud – og uanset deres størrelse. Vores mål er at hjælpe virksomheder med at skabe øget synlighed i markedet og nå ud til en stor skare af mulige kunder til meget lave omkostninger – så I kan tage kampen op mod jeres ressourcestærke konkurrenter uden at have et stort marketingbudget.

Troværdighed er nøgleordet blandt vores kunder, vores influencers og vores otte medarbejdere. I Brandarmies arbejder vi til daglig efter gammeldags ridderværdier i vores etiske kodeks: ”Et ord er et ord” og ”det, vi siger, er det, vi gør”. Vi er modne, passionerede mennesker med it-ekspertise og mange års erfaring inden for sociale medier, digital markedsføring, loyalitetsprogrammer og influencer marketing

Sirikit Balslev

COO & Sales

Christine Islev-Noes

Junior Sales Manager

Eva Dupont

Salg- og marketingsassistent

Lene Aagaard

Marketing & PR

Susanne Bøg

SoMe Manager

Anders Holm

Founder & CEO

Ulrich Johnsen

Leaddeveloper

Theodoros Palikyras

Developer & design

 

Vi hjælper og støtter jer i at finde influencers blandt jeres eksisterende kunder på en måde, der øger jeres omsætning og gavner kundeforholdet.

 

Vi værner om vores dygtige influencers og søger altid flere

 

Vil du være influencer for Brandarmies?

   Er du aktiv på sociale medier med en ægte profil og relevante, ægte følgere?

   Har du tid og lyst til at poste nyheder om dig selv og dine oplevelser?

   Er du nysgerrig, kreativ, positiv, seriøs og vedholdende af natur?

   Har du lyst til at være talerør for virksomheder, som du kan stå inde for?

   Vil du hjælpe virksomheder med at promovere produkter, som du godt kan lide?

   Vil det passe dig at blive aflønnet for din indsats i form af gratis produkter, værdikuponer eller rabatter.

Sådan får du succes som influencer!

   Du viser, hvem du er, og hvad der interesserer dig på din profil på de sociale medier.

   Du er god til at tage flotte billeder og skrive små, relevante tekster.

   Du trives med at være kreativ i dine promoveringer inden for de beskrevne rammer.

   Du er villig til at give noget af dig selv og din personlighed i dine promoveringer.

   Du overholder de aftaler, du laver med virksomhederne omkring alliancer og promoveringer.

   Du kommunikerer med virksomhederne og Brandarmies, hvis du er i tvivl om noget.

   Du er vedholdende og følger vores etiske kodeks om ærlighed og troværdighed.

 

Udtalelse fra influencer

Velfungerende webportal
Det er efterhånden et par år siden, at jeg blev influencer og aktiv brander for Brandarmies – og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Jeg føler mig så godt behandlet hos dem, og jeg kan fx godt lide, at Brandarmies tagger mig på forskellige brands, så jeg selv kan udvælge dem, der interesserer mig. De har desuden et sjovt ridderkoncept, som indebærer, at man som brander skal indgå alliancer på sin ridderære med de virksomheder, man vil være brander for. På den måde laver jeg aftaler med virksomhederne, enten ved at de tilbyder mig en alliance, eller jeg selv tager initiativ til det. Læs mere...

Birgit er 63 år, fra Esbjerg – og passioneret brander for Brandarmies
Birgit har på kun 3 år opbygget næsten 12.000 følgere

Velfungerende webportal
Det er efterhånden et par år siden, at jeg blev influencer og aktiv brander for Brandarmies – og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Jeg føler mig så godt behandlet hos dem, og jeg kan fx godt lide, at Brandarmies tagger mig på forskellige brands, så jeg selv kan udvælge dem, der interesserer mig. De har desuden et sjovt ridderkoncept, som indebærer, at man som brander skal indgå alliancer på sin ridderære med de virksomheder, man vil være brander for. På den måde laver jeg aftaler med virksomhederne, enten ved at de tilbyder mig en alliance, eller jeg selv tager initiativ til det. I dag bruger jeg cirka 4 timer hver dag på mine promoveringsaktiviteter for de 30 virksomheder, jeg er ambassadør eller brander for. Heri ligger den tid, det tager mig at besvare de mange spørgsmål fra mine følgere. I mine promoveringer gør jeg meget ud af at komme bagom produkterne og fx vise, hvad der sker i produktionen. Både fordi det interesserer mig, og fordi det giver flere spørgsmål og likes fra mine følgere. Generelt elsker jeg bare at dele ud af mine personlige erfaringer og mit privatliv. Brandarmies har en meget velfungerende webportal, og menneskene bag er altid søde og tålmodige, også når jeg spørger meget. De skriver helt af sig selv positivt tilbage til mig på en letforståelig måde, så jeg bliver bekræftet i, at jeg gør det rigtige, når jeg laver promoveringer for deres kunder.

Birgit er 63 år, fra Esbjerg – og passioneret brander for Brandarmies
Birgit har på kun 3 år opbygget næsten 12.000 følgere

Supernemt at være brander
Brandarmies er i mine øjne anderledes end andre influencer marketing platforme, der findes i dag. Jeg kan godt lide, at man som influencer – eller rettere brander, som Brandarmies kalder det – allerførst indgår aftaler med de virksomheder, man interesserer sig for, og at der fastlægges en tidsperiode for aftalen. Det fungerer også godt, at virksomhederne dernæst kan komme med forslag til, hvad de gerne vil have mig til at promovere, og at jeg selv kan sige ja eller nej ud fra, hvad der interesserer mig. På den måde bliver mine promoveringer oprigtige og langt mere troværdige. Læs mere...

Selina er 35 år, fra Nørrebro – og passioneret brander for Brandarmies
Selina har læst e-business på CBS og været aktiv blogger

Supernemt at være brander
Brandarmies er i mine øjne anderledes end andre influencer marketing platforme, der findes i dag. Jeg kan godt lide, at man som influencer – eller rettere brander, som Brandarmies kalder det – allerførst indgår aftaler med de virksomheder, man interesserer sig for, og at der fastlægges en tidsperiode for aftalen. Det fungerer også godt, at virksomhederne dernæst kan komme med forslag til, hvad de gerne vil have mig til at promovere, og at jeg selv kan sige ja eller nej ud fra, hvad der interesserer mig. På den måde bliver mine promoveringer oprigtige og langt mere troværdige. Det er supernemt at være brander for Brandarmies. Deres platform er nem og intuitiv at arbejde med, og det fungerer upåklageligt, når jeg modtager information og gode råd om hver promovering via portalen – og feedback fra virksomhederne, jeg arbejder for, bagefter. Jeg påskønner desuden at kunne arbejde direkte sammen med virksomhederne, uden at hverken de eller Brandarmies ødelægger min gejst og kreativitet ved at lave lange briefings, hvor de fortæller mig præcis, hvad mine promoveringer skal indeholde. I øjeblikket har jeg alliancer med fire gode, seriøse brands for Brandarmies med meget forskellige produkter og serviceydelser, som jeg alle kan stå 100% inde for. Jeg nyder at være brander for Brandarmies og indgår gerne alliancer med flere virksomheder, forudsat at jeg interesserer mig for deres produkter eller oplevelser og derfor også kan præsentere mine følgere for opslag og stories, der naturligt har deres interesse.

Selina er 35 år, fra Nørrebro – og passioneret brander for Brandarmiess
Selina har læst e-business på CBS og været aktiv blogger

 

Kom godt i gang som influencer hos Brandarmies

   Allerførst opretter du dig selv som influencer på vores webportal (vi kalder dig ”brander”).

   Dernæst indgår du alliancer med de virksomheder, som du ønsker at samarbejde med (vi kalder dem ”brands”).

   Du kan enten acceptere de alliancer, du får tilbudt, eller selv foreslå alliancer.

   Du begynder at modtage promoveringstilbud fra dine allierede virksomheder.

   For hvert promoveringstilbud skal du beslutte, om du vil takke ja, og først der begynder dit arbejde.

Læs mere...

   Du modtager en promoveringsbeskrivelse, så du kan se, hvad virksomheden forventer af dig.

   Du får tilsendt produkter, værdikuponer eller lignende som aftalt med virksomheden.

   Du laver dine opslag og stories så kreative og personlige som muligt ud fra beskrivelsen.

   Du poster det antal opslag, som er angivet i promoveringsbeskrivelsen, og supplerer med stories efter eget valg.

   For hvert opslag eller story tagger du virksomheden og Brandarmies, så vi kan følge med i dine aktiviteter.Du kan læse mere om, hvordan du gør, når du har oprettet dig på vores webportal. Kontakt os gerne, så vi kan hjælpe dig godt i gang.

 
 

Vi stiller ingen krav om, at vores influencers skal have et vist antal følgere, men vægter i stedet for, at du er aktiv på sociale medier, kreativ, positiv, seriøs, vedholdende og brænder for de ting, du engagerer dig i.

 

Kontakt os, hvis I vil høre mere

Sirikit Balslev

Sirikit besvarer gerne spørgsmål fra nye og eksisterende kunder

sales@brandarmies.com

Susanne Bøg

Susanne besvarer gerne spørgsmål fra nye og eksisterende influencers

branders@brandarmies.com

Anders Holm

Anders besvarer gerne spørgsmål om Brandarmies af principiel karakter

info@brandarmies.comStartup Central er en fordelsklub for selvstændige og iværksættere, der hjælper medlemmer med at få en nemmere og billigere iværksætterrejse.

Som medlem, af Danmarks fordelsklub for selvstændige og iværksættere, får du adgang til en lang række fordele

– heriblandt:

1. Rabatter, specialtilbud og forlænget prøve-perioder fra vores 17 samarbejdspartnere
2. Adgang til eksklusivt netværk
3. Ubegrænset coaching & sparring fra vores 52 coaches

Vi har forhandlet iværksættervenlige priser med vores samarbejdspartnere, så vores medlemmer kun får de bedste priser - uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Luk

 
 
 
 
 
© Copyright 2019 Brandarmies ApS
Info

Brandarmies ApS
Finsensvej 80A, stuen
2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 40635130
info@brandarmies.com
 
Info

Brandarmies ApS
Finsensvej 80A, stuen
2000 Frederiksberg
CVR-nr.: 40635130
info@brandarmies.com
 
 
 
 
© Copyright 2019 Brandarmies ApS